Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Publiskās pārvaldes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.10.2019
 • Atbildīgais:
  Inese Ozola

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””

Aptauja beidzās 12.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Inese Ozola

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vecākā referente

67027019, inese.ozola[at]zm.gov.lv