Struktūra

Centrālā administrācija
Aina Stašāne
Ģenerāldirektore
Tālrunis
Kabinets 503
Normunds Jurkāns
Ģenerāldirektora vietnieks
Tālrunis 29181452
Kabinets 503
Selva Šulce
Preses sekretāre
Tālrunis 67210366; 29499881
Kabinets 204
Vineta Vilcāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 29386203
Kabinets
Ģirts Ciems
Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Tālrunis
Kabinets 206
Stella Boķe
Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte
Tālrunis
Kabinets 205
Annija Grava
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis
Kabinets 205
Gints Priedkalns
Kontroles un uzraudzības daļas kvalitātes vadītājs
Tālrunis 67229106
Kabinets 205
Ingūna Zemture
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis 67220370
Kabinets 506
Inta Bukolde
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67225256
Kabinets 501
Natālija Grīviņa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 508
Ingrīda Lakēvica
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Vizbulīte Miķelsone
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Mārīte Gulbe
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 509
Gunta Lankovska
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67224998
Kabinets 508
Agnese Bremane
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 509
Agnese Lapsa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 508
Inita Avotiņa
Personāla daļas vadītāja
Tālrunis 67211386
Kabinets 304
Līna Viļuma
Personāla daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67220027
Kabinets 301
Anda Siliņa
Personāla daļas personāla speciāliste
Tālrunis 67211167
Kabinets 303
Inga Kaļinovska
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītāja
Tālrunis 67229147
Kabinets 201
Ričards Dage
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas saimniecības pārzinis
Tālrunis 67220201
Kabinets 110
Gvido Kaufelds
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais transporta pārraugs
Tālrunis 67220201
Kabinets 111
Līga Belindževa-Briede
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Anta Anna Liepa
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktore
Tālrunis
Kabinets 401
Normunds Knēts
Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 29175375
Kabinets 403
Mārīte Balode
Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente
Tālrunis
Kabinets
Daiga Breiere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 29466781
Kabinets 402
Lilija Sudraba
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 26178485
Kabinets 402
Kristīne Paidere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 28300474
Kabinets
Indra Berga
Mežsaimniecības daļas vecākā referente meža reproduktīvo materiāla kontroles jautājumos
Tālrunis 26274713
Kabinets 402
Andis Purs
Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs
Tālrunis 67222820; 29170468
Kabinets 406
Zigmunds Jaunķiķis
Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67221092; 20290428
Kabinets 412
Ieva Zadeika
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 67220065; 26538278
Kabinets 411
Oskars Zaļkalns
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis 26188968
Kabinets
Maija Štokmane
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 22161440
Kabinets 411
Vasīlijs Kolačs
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis 29441040
Kabinets
Valters Lūsis
Medību daļas vadītājs
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Ilgvars Zihmanis
Medību daļas vecākais referents
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Evelīna Erzama
Medību daļas vecākā referente
Tālrunis 67212776; 25736224
Kabinets 208
Līga Menģele-Stillere
Juridiskās daļas vadītāja
Tālrunis 26597224
Kabinets 410
Inete Poča
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 67222290; 20283955
Kabinets 409
Evita Steķe
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 28629117
Kabinets 409
Ints Rudzītis
Meža resursu reģistra departamenta direktors
Tālrunis
Kabinets 601
Gundars Štarks
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadītājs
Tālrunis
Kabinets 604
Uldis Gitendorfs
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadošais datu bāzes programmētājs
Tālrunis 22011416
Kabinets 602
Līga Mālniece
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas inženiere
Tālrunis 25496404
Kabinets 602
Aiga Bērziņa
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29221860
Kabinets 605
Olga Stankovska
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29457344
Kabinets 605
Egils Lodiņš
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītājs
Tālrunis 67211336
Kabinets 607
Mārtiņš Krauze
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators
Tālrunis 67227057
Kabinets 101
Ērika Vēdzele-Liepa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja vietniece dokumentu pārvaldības jautājumos
Tālrunis 67225880; 29159735
Kabinets 306
Iveta Knēziņa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākā lietvede
Tālrunis 67225880
Kabinets 306
Ināra Plaksina
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas pārvaldes sekretāre
Tālrunis 67226600
Kabinets 503
Sandis Cāzers
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datortīkla administrators
Tālrunis
Kabinets 203
Artis Sevostjanovs
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas Informācijas sistēmu administrators
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Normunds Lauskis
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks
Tālrunis 26588962
Kabinets 307
Sanda Viļuma
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datubāzes vadītāja
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Austrumlatgales virsmežniecība
Euģēnijs Upenieks
Virsmežzinis
Tālrunis 29411167
Kabinets
Aleksandrs Lubāns
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26352522
Kabinets
Aigars Spalviņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26668348
Kabinets
Inga Erta
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29134149
Kabinets
Sandra Romāne
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26412173
Kabinets
Inga Vaišvile
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26333865
Kabinets
Ināra Viļuma
Vecākā referente
Tālrunis 26669187
Kabinets
Irēna Semeņuga
Vecākā referente
Tālrunis 29364035
Kabinets
Valda Āboliņa
Vecākā referente
Tālrunis 29382037
Kabinets
Gita Čubare
Vecākā referente
Tālrunis 26571650
Kabinets
Edgars Trukšāns
Vecākais referents
Tālrunis 26512660
Kabinets
Liena Indrika
Vecākā referente
Tālrunis 26436097
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Modris Punculis
Kartogrāfs
Tālrunis 29426522
Kabinets
Igors Pozņakovs
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 25657481
Kabinets
Agnese Kalniņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29375284
Kabinets
Lorija Pozņakova
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26583666
Kabinets
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Indulis Sarma
Virsmežzinis
Tālrunis 29286049
Kabinets
Anda Špicere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29185546
Kabinets
Laila Lagzdiņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 29451439
Kabinets
Ervīns Sermolis
Virsmežniecības inženieris meža uguns apsardzības jautājumos
Tālrunis 20020598
Kabinets
Jānis Okmanis
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29190440
Kabinets
Monika Jansone
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29189170
Kabinets
Skaidrīte Otanķe
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28353927
Kabinets
Aija Dadze
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26589570
Kabinets
Līvija Jansone
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 28331379
Kabinets
Gunila Jākabsone
Vecākā referente
Tālrunis 29451310
Kabinets
Inguna Meļķe
Vecākā referente
Tālrunis 29376703
Kabinets
Ruta Eberliņa
Vecākā referente
Tālrunis 28619614
Kabinets
Dace Rele
Vecākā referente
Tālrunis 28375717
Kabinets
Ērika Vagare
Vecākā referente
Tālrunis 28380383
Kabinets
Gunta Mārtiņsone
Vecākā referente
Tālrunis 28329668
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Dainis Priedītis
Kartogrāfs
Tālrunis 26582188
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Dienvidlatgales virsmežniecība
Vilmārs Skutels
Virsmežzinis
Tālrunis 29171270
Kabinets
Aivars Skrinda
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28655037
Kabinets
Lilija Teivāne
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29437705
Kabinets
Jolanta Kukare
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29276864
Kabinets
Inga Skutele
Kartogrāfs
Tālrunis 29142262
Kabinets
Inna Millere
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26661849
Kabinets
Laura Mukāne
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 29237577
Kabinets
Regīna Valaine
Vecākā referente
Tālrunis 26425486
Kabinets
Olga Leikuma
Vecākā referente
Tālrunis 29244841
Kabinets
Vita Juhņeviča
Vecākā referente
Tālrunis 27864007
Kabinets
Viktorija Griba
Vecākā referente
Tālrunis 29406644
Kabinets
Silvija Kotāne
Vecākā referente
Tālrunis 28377725
Kabinets
Ingrīda Paševiča
Vecākā referente
Tālrunis 29258149
Kabinets
Karīna Lazdāne
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 25735751
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Kaspars Jonāns
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 28622503
Kabinets
Kristīne Riekstiņa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28655021
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Centrālvidzemes virsmežniecība
Arvīds Greidiņš
Virsmežzinis
Tālrunis 29487653
Kabinets
Māra Vāveriņa
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29338094
Kabinets
Andrejs Strods
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26590962
Kabinets
Dace Rācene
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29254880
Kabinets
Andris Bardovskis
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26163976
Kabinets
Agneta Kārkliņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28618050
Kabinets
Ieva Pētersone
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26133851
Kabinets
Mārīte Švaukste
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 25704345
Kabinets
Judīte Mihejenko
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 20289245
Kabinets
Iluta Antule
Vecākā referente
Tālrunis 29265429
Kabinets
Maija Gaiziņa
Vecākā referente
Tālrunis 26305623
Kabinets
Ingrīda Cirse
Vecākā referente
Tālrunis 26439600
Kabinets
Inese Pedece
Vecākā referente
Tālrunis 28664825
Kabinets
Māra Māliņa
Vecākā referente
Tālrunis 28659427
Kabinets
Ilze Treimane
Vecākā referente
Tālrunis 26353001
Kabinets
Sarmīte Greidiņa
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 28316509
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Līga Mālniece
Kartogrāfs
Tālrunis 26633526
Kabinets
Krišs Ozoliņš
Kartogrāfs
Tālrunis 26633526
Kabinets
Normunds Vilmanis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 20228287
Kabinets
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Māris Balodis
Virsmežzinis
Tālrunis 29170751
Kabinets
Ramona Aveniņa-Beķere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 27891352
Kabinets
Ina Grīsle
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26482408
Kabinets
Raimonds Fridvalds
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29156825
Kabinets
Ilze Kalniņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29353459
Kabinets
Dzintars Rozens
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29358889
Kabinets
Elga Šutko
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 20290413
Kabinets
Kristīne Grāvīte
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 27891358
Kabinets
Agita Andersone
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 20290415
Kabinets
Nora Krēgere
Vecākā referente
Tālrunis 20290410
Kabinets
Evita Unska
Vecākā referente
Tālrunis 22038297
Kabinets
Žanete Barone
Vecākā referente
Tālrunis 27891355
Kabinets
Ieviņa Bendža
Vecākā referente
Tālrunis 29170552
Kabinets
Regīna Vīgante
Vecākā referente
Tālrunis 27891570
Kabinets
Solvite Repecka-Lapiņa
Vecākā referente
Tālrunis 26516377
Kabinets
Ieva Krauze
Vecākā referente
Tālrunis 22046573
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Ineta Audre
Kartogrāfs
Tālrunis 28685013
Kabinets
Jānis Greizis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 29473709
Kabinets
Kristīne Bloka
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības un vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26319072
Kabinets
Jānis Pūga
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 25738380
Kabinets
Sēlijas virsmežniecība
Ilmārs Gūtmanis
Virsmežzinis
Tālrunis 29422669
Kabinets
Aelita Vindule
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26596074
Kabinets
Ilga Spule
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29111578
Kabinets
Lelde Buķe
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26420284
Kabinets
Gunta Vārpsaliete
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 28305525
Kabinets
Daine Roze
Vecākā referente
Tālrunis 29418752
Kabinets
Ingrīda Seržāne
Vecākā referente
Tālrunis 26131419
Kabinets
Dace Gaide
Vecākā referente
Tālrunis 26128241
Kabinets
Santa Sirmoviča-Beļinska
Vecākā referente
Tālrunis 25427090
Kabinets
Ieva Loginova
Vecākā referente
Tālrunis 28303711
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Iluta Šopole-Lorence
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26515515
Kabinets
Eleonora Kovaļevska
Kartogrāfs
Tālrunis 26806370
Kabinets
Juris Čaupjonoks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29422024
Kabinets
Solvita Bogdanoviča
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 20251549
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Zemgales virsmežniecība
Jānis Grava
Virsmežzinis
Tālrunis 29237204
Kabinets
Guntars Vāvers
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28355022
Kabinets
Jānis Liepa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26523318
Kabinets
Egija Sisene
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26184733
Kabinets
Modris Vainovskis
Virsmežniecības inženiera ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 26627414
Kabinets
Ineta Stivriņa
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 28655320
Kabinets
Zita Olšauska
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 29137643
Kabinets
Mirdza Pavilone
Vecākā referente
Tālrunis 29459859
Kabinets
Dzintra Veinberga
Vecākā referente
Tālrunis 28655322
Kabinets
Dace Danieka
Vecākā referente
Tālrunis 22006980
Kabinets
Inese Šneidere
Vecākā referente
Tālrunis 28369170
Kabinets
Ilze Marhiļeviča
Vecākā referente
Tālrunis 25417763
Kabinets
Viktrorija Kurzemniece
Vecākā referente
Tālrunis 28341326
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Andis Bušmanis
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29118973
Kabinets
Zane Rungevica
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26667926
Kabinets
Ziemeļaustrumu virsmežniecība
Aldis Bricis
Virsmežzinis
Tālrunis 29171841
Kabinets
Aiva Zavacka
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29432257
Kabinets
Laimonis Kļaviņš
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29474104
Kabinets
Irēna Mača
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29136221
Kabinets
Pēteris Drozdovs
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26557051
Kabinets
Andris Barkāns
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28684864
Kabinets
Māra Mačāne
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 25482199
Kabinets
Jolanta Biseniece
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26442470
Kabinets
Ina Bērziņa
Vecākā referente
Tālrunis 28375631
Kabinets
Iluta Taurmane
Vecākā referente
Tālrunis 29123446
Kabinets
Ilze Ozoliņa
Vecākā referente
Tālrunis 26514445
Kabinets
Inga Lūsa
Vecākā referente
Tālrunis 28659146
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Vita Kravale
Virsmežniecības vecākā inspektore juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29108218
Kabinets
Ilze Pitkeviča
Kartogrāfs
Tālrunis 26327175
Kabinets
Ziemeļkurzemes virsmežniecība
Uldis Frīdenbergs
Virsmežzinis
Tālrunis 29297943
Kabinets
Jānis Kleinbergs
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26608429
Kabinets
Guntis Millers
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29189287
Kabinets
Natālija Erkena
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26630238
Kabinets
Daina Grantiņa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26603003
Kabinets
Sandra Backāne
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29163264
Kabinets
Lolita Šmite
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 28330053
Kabinets
Iveta Bekmane
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26364681
Kabinets
Santa Grietēna
Vecākā referente
Tālrunis 26166517
Kabinets
Sandra Osīte
Vecākā referente
Tālrunis 26635937
Kabinets
Aija Ozola
Vecākā referente
Tālrunis 25722714
Kabinets
Milda Melnbārde
Vecākā referente
Tālrunis 25675547
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Gundars Geste
Kartogrāfs
Tālrunis 26624530
Kabinets
Andris Dulverks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26128785
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Ziemeļvidzemes virsmežniecība
Raivo Rudzītis
Virsmežzinis
Tālrunis 20211014
Kabinets
Inese Pidža
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26536903
Kabinets
Jānis Ročāns
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26427353
Kabinets
Vasilijs Kolačs
Virsmežniecības inženieris meža aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29441040
Kabinets
Arnis Krastiņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26521728
Kabinets
Kaspars Beriņš
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29462991
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Janeta Vaļģe
Kartogrāfs
Tālrunis 29179164
Kabinets
Raimonds Liepiņš
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 25919540
Kabinets
Iveta Janīte
Vecākā inspektore juridiskajos jautājumos
Tālrunis 26593567
Kabinets
Ruta Zariņa
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 26403797
Kabinets
Vita Rozenberga
Pārvaldes sekretāre
Tālrunis 25420785
Kabinets
Zeltīte Ozoliņa
Vecākā referente
Tālrunis 29129247
Kabinets
Elza Ustupe
Vecākā referente
Tālrunis 29151948
Kabinets
Evita Kārkla
Vecākā referente
Tālrunis 26223867
Kabinets
Gunta Zariņa
Vecākā referente
Tālrunis 29100982
Kabinets
Agnese Bērziņa-Spalviņa
Vecākā referente
Tālrunis 29209952
Kabinets

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā