Budžets

VMD darbības nodrošināšanai finanšu resursus piešķir no valsts budžeta. Aktuālās valsts budžeta programmas, apakšprogrammu un pasākumu tāmes pieejamas Valsts kases mājaslapā sadaļā https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames.