Pārskata

Saskaņā ar Meža likuma 29.panta otro daļu meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas patiesumu.

Informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību Valsts meža dienestā var iesniegt jebkurā VMD virsmežniecībā, ar pasta starpniecību vai elektroniska dokumenta formā. Informācijas iesniegšanai var izmantot VMD izstrādātas veidlapas, kurām ir ieteikuma raksturs.

Informāciju iesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana.

Meža reproduktīvā materiāla ieguvēja pienākums ir 30 dienu laikā pēc meža reproduktīvā materiāla ieguves pabeigšanas iesniegt Valsts meža dienestā informāciju.