Informācija par apliecinājumiem koku ciršanā

Valsts meža dienesta mājaslapā ievietots links par ciršanas apliecinājumiem https://gis.vmd.gov.lv/apliecinajumi, kas atver formu, kurā ievada apliecinājuma numuru un tiek parādīts apliecinājuma derīguma termiņš (no, līdz), cirsmu Nr., cirtes izpildes veids un izcērtamā platība. Ja par ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā iesniegts pārskats, par saimnieciskās darbības pabeigšanu, tad par šādu apliecinājumu sistēma neatlasa nekādu informāciju un parādās paziņojumus ‘’Apliecinājums ar norādīto numuru netika atrasts’’.