Ziemeļkurzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
Tālrunis: 63274371
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
e-pasts: vm@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
 

Talsu mežniecība
Adrese: Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
Tālrunis: 63221070
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Ventspils mežniecība
Adrese: "Atpūtnieki", Skaras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621
Tālrunis: 63664141
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.