Ziemeļaustrumu virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64474970
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Raksti mums banneris
e-pasts: vm@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Alūksnes mežniecība
Adrese:Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes nov. LV-4301
Tālrunis: 64381232
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Gulbenes mežniecība
Adrese: Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64471757
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Raksti mums banneris
e-pasts: gulbenes.meznieciba@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Smiltenes
mežniecība
Adrese: Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64774519
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.