Sēlijas virsmežniecība

Cilvēku ar kustību traucējumiem
Administrācija
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65231669
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
e-pasts: vm@selija.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

 

Aizkraukles mežniecība
Adrese: Spīdolas iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis: 65123509
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
 

Cilvēki ar kustību traucējumiem
Jēkabpils mežniecība
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65233226
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.