Dienvidlatgales virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Kr. Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65425782
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
e-pasts: vm@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

Daugavpils mežniecība
Adrese: Kr.Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65422935
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
 
Cilvēki ar kustību traucējumiem
Krāslavas
mežniecība
Adrese: Skolas iela 9, Krāslava, LV-5601
Tālrunis: 65622595
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Preiļu mežniecība
Adrese: “Mežsētas”, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301
Tālrunis: 65381196
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.