Dienvidkurzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Dārza iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301
Tālrunis: 63324018
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
e-pasts: vm@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv
 

Bērnu ratiņi
Grobiņas mežniecība
Adrese:
Atpūtas iela 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Tālrunis: 63491255
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
 
Ratiņkrēsls
Kuldīgas 
mežniecība
Adrese.: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, LV-3301
Tālrunis: 63322361
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Saldus mežniecība
Adrese: "Saldenieki", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63822024
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.