Austrumlatgales virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622166
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
e-pasts: vm@austrumlatgale.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
 
 
Bērnu ratiņkrēsli
Balvu mežniecība
Adrese: Bērzpils iela 62,Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521067
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
 
 
Bērnu ratiņkrēsls
Ludzas mežniecība
Adrese: Latgales iela 248, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis: 65725460
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
 

Bērnu ratiņkrēslsRatiņkrēslsCilvēki ar kustību traucējumiem
Rēzeknes mežniecība
Adrese.: Rēznas iela 6,Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622708
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.