Meža inventarizācijas veicēju saraksts

VMD vēlas informēt, ka sākot ar 2015.gada 1.janvāri meža inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Sertifikātus meža inventarizācijas darbu veikšanai fiziskām personām izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcijas:

        1. SIA „SILVASERT”
       Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
       Tālrunis 26436481
       Piešķirtie sertifikātu Nr. A -
       http://silvasert.lv/lv/

 2. Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs.
Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006
Atrašanās vieta: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006
Tālrunis 29422052
Piešķirtie sertifikātu Nr. B-
http://www.lkkes.lv/

Sertificēto meža inventarizācijas veicēju sarakstu skatīt sadaļā Saistītie dokumenti vai sertifikācijas institūciju mājas lapās.