Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2021

Gada cilvēks. Diendienā ir mums blakus, katrs darot savus darbus ikdienā, it kā nemanāmi, bet jāpamana, kuri tie ir.  Nav jau tik vienkārši pieņemt labos vārdus par sevi, bet tomē, cik nozīmīgs katram ir novērtējums, it īpaši tuvāko kolēģu novērtējums. Ir svarīgi pateikt `paldies`. Arī valsts pārvaldē.

Tituls „Valsts meža dienesta Gada cilvēks” izveidots, lai apzinātu, popularizētu un godinātu tos darbiniekus, kuri, veicot savus amata pienākumus, bijuši pozitīvi pamanāmi kā aktīvākie, vai arī ikdienā ar savu it kā parasto darbošanos devuši ieguldījumu Dienesta kopējā virzībā un rezultātu sasniegšanā, veicinot darba kvalitāti.

Tas ir tituls, kas jānopelna un to nepiešķir vienkārši `par skaistām acīm`, jo vairāk tāpēc, ka vērtētāji ir tuvākie kolēģi ar kuriem kopā būts diendienā. Gada cilvēks ir tas, kuru visi zina, visi ir novērtējuši. Ik dienu esam līdzās saviem kolēģiem un viņu darbu uzskatām par pašsaprotamu, bet kāds izdara vairāk, kāds citādāk, kāds aizrautīgāk, un tas ir tas par ko viņi ir pelnījuši novērtējumu.

Apbalvojums tiek piešķirts katru gadu vienam nodarbinātajam no struktūrvienības par iepriekšējā gadā veikto. Par izvirzītajiem kandidātiem balso katras konkrētās virsmežniecības vai Centrālās dadministrācijas nodarbinātie.

Gada cilvēks. Gad cilvēks katrā virsmežniecībā un centrālajā administrācijā.

Šogad lielākā daļa titula saņēmēji ir virsmežniecības inženieri – viņi, katrs savā jomā, ir vislielākais atbalsts mežziņiem –, starp laureātiem ir arī virsmežziņa vietniece, departamenta direktora vietnieks, pārvaldes sekretāre un vecākie referenti, protams, neiztrūkstoši ir arī mežziņi.

Valsts meža dienests jau septīto reizi katrā struktūrvienībā – virsmežniecībā – izvirza pretendentus savam Gada cilvēkam un pēc tam balsojot nosaka, kuram tajā gadā pienākas šis tituls. Pavisam vienpadsmit Gada cilvēki – katrā vismežniecībā savs un centrālajā administrācijā savs, un šogad tie ir – Imants DUBOVSKIS, Māra VĀVERIŅA, Jānis OKMANIS, Karīna LAZDĀNE, Ina GRĪSLE, Ilga SPULE, Zita OLŠAUSKA, Ina BĒRZIŅA, Milda MELNBĀRDE, Dace ĶIKĀNE, Normunds KNĒTS.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2020

Austrumlatgales  virsmežniecība Imants Dubovskis, Rēzeknes nodaļas mežzinis.

VMD darbinieku ierindā viņš ir kopš Dienesta dibināšanas un kā pats saka – laiks paskrējis nemanot. Šajā laikā mainīta darba vietas struktūra, pabeigta Meža fakultāte, izaudzināti trīs krietni bērni, bet nemainīgs ir palicis viņa, kā Kaunatas puses mežinieka, pozitīvais tēls.  Gan kolēģi, gan klienti augstu vērtē viņa profesionalitāti. Arī viņa  darbs ikgadējā ierēdņu vērtējumā saņem labāko novērtējumu. Viņš ir komunikabls, sabiedrisks, draudzīgs un izpalīdzīgs, vienmēr piedalās mežniecības neformālajos pasākumos.  Viņa  hobijs ir medības, ievērojot ļoti augstu medību ētiku.

 

Centrālvidzemes virsmežniecība  –  Māra Vāveriņa, virsmežziņa vietniece

Virsmežniecības darbinieki lepojas, ka viņu kolektīvā ir zinoša, analītiski domājoša kolēģe, kas ar savu pozitīvo nostāju pret dzīvi, spēj aizraut citus. Viņa spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, prot prasmīgi izglītot kolēģus, informējot par būtiskiem mežsaimniecības jautājumiem TĀ, lai jautājumi tiktu risināti pēc iespējas labāk un precīzāk. Viņas viedoklis vienmēr ir pārdomāts, pieņemtais lēmums rūpīgi izsvērts un pamatots.

Prasīga pret sevi un citiem un, ja tas nepieciešams, darīs iesākto darbu gan vēlu vakarā, gan agri no rīta, bet tā, lai darbs būtu padarīts godam un uz visiem 100 %.

 

Dienvidkurzemes virsmežniecībaJānis Okmanis, inženieris medību jautājumos 

Vairāk kā 20 gadus bijis mežzinis, kuru kolēģi atceras kā nosvērtu un klusu mežzini. No 2019.gada atbild par medību jomu tā atklājot darba spēju daudzpusību. Savus amata pienākumus viņš veic godprātīgi, profesionāli un precīzi, vienmēr pieņem līdzsvarotus un tiesiskus lēmumus, izceļas ar lielu atbildības sajūtu un centību un nekad neatteiks kolēģiem padomu darba jautājumos. Profesionāli prot izmantot VMD tehnoloģijas. Viņš ir no tiem kolēģiem, kurš neatteiksies no  līdzdalības arī dažādu blakus pienākumu veikšanā, jo ir komunikabls, labs organizators, ar lielu darba potenciālu un izaugsmes iespējām.

 

Dienvidlatgales virsmežniecībaKarīna Lazdāne,  inženieris medību jautājumos 

Kopš par medību inženieri strādā smaidīgā un jaukā kolēģe, medību iecirkņu aktualizācijas process ir kļuvis daudz efektīvāks. Ar vieglu humoru un profesionālu degsmi viņa ātri tiek galā ar jauniem izaicinājumiem. Pateicoties viņai, virsmežniecībā ir izveidojies noturīgs donoru pulciņš. Viņai pietiek enerģijas gan darbam, gan ģimenei, gan arī neformālām aktivitātēm ar kolēģiem. Viņas galvenais nopelns nav tikai draudzīga un sirsnīga attieksme – viņa ir profesionāla, aktīva un radoša darbiniece, kura dod būtisku ieguldījumu virsmežniecības kopējā darbā.

 

Rīgas reģionālās virsmežniecībaIna Grīsle, inženieris vides aizsardzības jautājumos

Pietiek vien aizskart ekoloģijas tēmu, un skatieni cieši raugās viņas virzienā… Un tā jau daudzus gadus – Rīgas reģionālajā virsmežniecībā darbs nav iedomājams bez viņas nosvērtā, pamatotā un pieredzes bagātā viedokļa vides aizsardzības jomā. Viņa nepiespiesti steidz skaidrot šķietami sarežģītās aizsargjoslu, mikroliegumu, teritorijas attīstības plānojumu un meža infrastruktūras lietas. Viņas draudzīgā attieksme un nekļūdīgais viedoklis ir neatsverami palīgi virsmežniecības lēmumos, mežziņu darbā un saziņā ar citām virsmežniecībām.

 

Sēlijas virsmežniecībaIlga Spule,  inženieris medību jautājumos 

Runājot par dažādu darbu darītājiem, bieži nākas dzirdēt : Šis cilvēks ir savā vietā! Tā var teikt arī par Sēlijas virsmežniecības inženieri medību jautājumos,  kura savu darbu dara ļoti apzinīgi, ar iedvesmu un pārliecību, iedziļinoties ikviena savā kompetencē esošā jautājuma risināšanā. Viņa vienmēr zina, kādi dzīvnieki un cik daudz, mitinās virsmežniecības teritorijā. Viņa nekad nesūdzas par laika trūkumu.  Vienmēr izturas ar nopietnu attieksmi pret darbu, ir ar stingru mugurkaulu, kurš nelokās visiem vējiem līdzi. Viņa ir arī  sportiska un atrod laiku ūdens aerobikai, vingrošanai, kā arī labprāt skrien.

 

Zemgales virsmežniecība –  Zita Olšauska, pārvaldes sekretāre

Valsts meža dienestā viņa strādā jau vairāk kā desmit gadus. Ikdienas darbā ir ļoti precīza, pedantiska, erudīta un zinātkāra. Īsā laikā apguva grāmatvedības, un vēlāk lietvedības darba īpatnības meža nozarē. Viņa vienmēr visus uzdevumus izpilda laikā un kvalitatīvi. Nekad neliedz palīdzību darba kolēģiem savas kompetences jautājumos. Ir komunikabla, enerģiska, atsaucīga un dzīvespriecīga. Mīl ceļot, ir apceļojusi daudzas Eiropas un arī ārpus Eiropas valstis un par ceļojuma iespaidiem labprāt dalās ar kolektīvu.

 

Ziemeļaustrumu virsmežniecība –  Ina Bērziņa, vecākā referente

Čakla - bitīte.

Daiļa – apburošs zieds.

Vieda –   Zālamans.

Tāda viņa ir…

Kāpēc kolēģi viņai cieņpilni uzticas? Tāpēc, ka ikdienā viņiem pretī pukst  viņas siltā sirds, mirdz dzīvesprieks acīs un pastiepjas izpalīdzīga roka. Lieliska kolēģe daudzu gadu garumā, profesionāle līdz pilnībai, žilbinoša personība un brīnišķīga māmiņa un vecmāmiņa.

 

Ziemeļkurzemes virsmežniecībaMilda Melnbārde, vecākā referente

Tikai divus gadus viņa ir virsmežniecības kolektīvā, bet ir sajūta, ka kopā nostrādāts jau veselu mūžību. Viņa ātri apguva sev svešu tēmu – mežsaimniecību, prasmīgi tiek galā ar saviem amata pienākumiem un klientu vajadzībām. Viņa ir dzīvespriecīga, vienmēr labā noskaņojumā un tas pozitīvi noskaņo arī apkārtējos. Ar viņu var apspriest dažādus jautājumus, viņa ir interesants sarunu biedrs, labprāt uzklausa un atbalsta darba biedrus. Viņa ir dzīvesgudra, zinoša, izaudzinājusi divus brašus dēlus. Brīvajā laikā patīk ceļot, apskatīt jaunas vietas un atgriezties savās iemīļotākajās vietās. Viņa ir teicama kulināre un kolēģi tiek lutināti ar gardām plātsmaizēm un brīnišķīgām vēja kūkām.

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecībaDace Ķikāne, bijusī Kocēnu nodaļas mežzine

Lai arī nominācija godprātīga un profesionāla darba pienākumu veikšana izklausās diezgan formāli, tas tomēr pilnībā atbilst patiesībai, jo godprātīgs un profesionāls darbs nevar būt formāls. Katrs viņas izskatītais iesniegums, konstatētais pārkāpums, ikviens lēmums pirms tā pieņemšanas ir rūpīgi pārdomāts un to apstiprina tas, ka viņas  pieņemtie lēmumi gandrīz nekad nav apstrīdēti un ne jau tāpēc ka pieņemti tikai labvēlīgi lēmumi. Profesionāli, vienkāršiem vārdiem un mierīgi izskaidrojot izdarītā pārkāpuma būtību, pat klienti, kuri saņēmuši kārtīgu pērienu, viņas lēmumus neapstrīd.

 

Centrālā administrācija Normunds Knēts, Mežsaimniecības daļas vadītājs, Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks 

Ne tikai mežsaimnieks - profesionālis, bet arī komandas cilvēks, ar ko viegli sadarboties. Izlēmīgs, uzņēmīgs, apveltīts ar iniciatīvu, reizēm arī spītīgs, tiešs, nepiekāpīgs un neatlaidīgs, ar toleranci (līdz zināmai robežai), kas mērķtiecīgi lauž ceļu uz mērķi. Profesionālais balsts, kura viedoklis mežsaimniecības jautājumos ir svarīgs vienmēr.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2021