Svarīga informācija medniekiem: medību norise un pakalpojumu saņemšana

Medību norise

Zemkopības ministrija (ZM) norāda – medības ir neatliekams saimniecisks pakalpojums. Šajā kontekstā saimniecisks pakalpojums ir medību process no tā uzsākšanas, un beidzas pēc medījuma pirmapstrādes. Dzinējmedību gadījumā medību pārskatā norāda medību sākuma laiku, kad tiek uzsāktas medības, un medību beigu laiku, ko nosaka medību vadītājs. Aktivitātes, ko veic mednieki pirms medību procesa uzsākšanas un pēc tā beigām, pakļaujas vispārējam normatīvam regulējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (privāts pasākums).

 

ZM un Valsts meža dienests (VMD) aicina medniekus atbildīgi ievērot normatīvajos aktos ietvertos individuālās aizsardzības un biodrošības nosacījumus visās dzīves jomās un situācijās, vienlaikus nepārtraucot aktivitāti medību jomā.

 

Medības notiek brīvā dabā medību platībās, kurās ir iespējams ievērot individuālos biodrošības pasākumus – distancēšanos, higiēnas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu un citus. Zinot medību norises procesu un faktiskos apstākļus, medību vadītāju kompetenci un medību lomu ekonomikā, nav šaubu, ka infekcijas riski dzinējmedībās ir relatīvi nebūtiski, salīdzinot ar zaudējumiem to ierobežošanas gadījumā.

 

ZM aicina:

 • atbildīgi ievērot normatīvos ietvertos individuālās aizsardzības un biodrošības nosacījumus medību laikā, pārtraukumos un medību pirmapstrādes vietās;
 • atturēties no viesmednieku uzņemšanas un došanās viesmedībās;
 • plānot medību procesu, pēc iespējas samazinot kontakēšanās iespējas medību dalībnieku starpā – primāri īstenojot individuālas medības;
 • kad objektīvi apstākļi (mednieku resursi, medību platību īpatnības, infrastruktūras trūkums u.c.) nepieļauj VMD noteikto nomedīšanas apjomu izpildi, medījot individuāli, organizēt medības ar traucēšanu vai dzinējmedības.

 

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam, saimnieciskos pakalpojumus var sniegt epidemioloģiski drošā vidē*, ja tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem, kā arī vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpas platības. Epidemioloģiski droša vide** ir telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas. Attiecīgi medību vadītājiem jānodrošina medību dalībnieku vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija.

 

VMD norāda – dienesta kompetencē nav kontrolēt pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu. Kontroli veic Valsts policija un citas normatīvajos dokumentos minētās institūcijas.

 

Plašāku skaidrojumu par medību norisi var lasīt ZM tīmekļvietnē. https://zm.gov.lv/presei/par-medibu-organizesanu-covid-19-pandemijas-izplatibas-ierobezosanas-l?id=12550

 

VMD pakalpojumu saņemšana

VMD pakalpojumus klātienē sniedz tikai “zaļajā režīmā” pēc iepriekšējā paraksta, plašāka informācija šeit

 

Aicinām klientus izmantot iespēju pakalpojumus saņemt attālināti. Ņemot vērā, ka atsevišķu pakalpojumu saņemšana ir iespējama tikai klātienē, informējam pakalpojumus klātienē iekštelpās var saņemt tikai personas, kas var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tas attiecas uz šādiem pakalpojumiem:

 • mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījums;
 • medību vadītāja  kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījums.
   

Pakalpojumus klātienē ārtelpās var saņemt tikai personas, kas var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai derīgs testēšanas sertifikāts par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu. Tas attiecas uz šādiem pakalpojumiem:

 • mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījums;
 • pārbaudījums šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci.
   

Saņemot pakalpojumus, obligāti jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments (pase vai eID).

 

* Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.12. apakšpunkts;

** Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.23. apakšpunkts.

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos!

 • Publicēts:
  14.10.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā