Sala mēnesis Dienvidlatgales virsmežniecībā

Sala mēnesis Dienvidlatgales virsmežniecībā

Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis Vilmārs Skutels stāsta par aktualitātēm janvārī savā virsmežniecībā –

„Janvāris ir sala mēnesis, tātad sācies intensīvs koksnes sagatavošanas periods. Labvēlīgie laika apstākļi, sals, nelielā sniega sega, steidzina meža īpašniekus doties uz Dienvidlatgales virsmežniecības birojiem iesniegt iesniegumus koku ciršanai un saņemt apliecinājumus koku ciršanai.

 

Janvāra  mēnesī  [līdz 29.01.2015.]  Dienvidlatgales virsmežniecībā izsniegti  apliecinājumi koku ciršanai 973 cirsmās, no tiem valsts mežos plānota  koku ciršana tikai 121cirsmā. Lielākā daļa apliecinājumu koku ciršanai tiek izsniegti privāto mežu īpašniekiem, jo Dienvidlatgales virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā aptuveni 60% mežu ir privātie, tāpēc virsmežniecības birojos apmeklētāji ir katru dienu. Izsniegtajos apliecinājumos koku ciršanai, 331 cirsmā ir plānotas kailcirtes un vēl 58 cirsmām ir apliecinājumi kailcirtēm pēc caurmēra izpildei. Iesniegumu kailcirtēm pēc caurmēra pārbaudes dabā mežzinim ir darbietilpīgs process – jāpārliecinās par iestigotās cirsmas pareizību, parauglaukumos jāpārmēra valdošās koku sugas koku  vidējais caurmērs, jāpārliecinās par bonitātes atbilstību Meža valsts reģistra datiem un savlaicīgi jāpieņem lēmums par apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanu.

 

Šajā mēnesī saspringts darbs ir arī virsmežniecības administrācijas darbiniekiem, kuri nodrošina iekšējo kontroli un raugās, lai mežziņu pieņemtie lēmumi būtu tiesiski.

 

Līdz janvārim virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā nomedīti 13vilki un 11 lūši. Pateicoties laika apstākļiem, gada pirmajā mēnesī aktīvi ir ne tikai meža īpašnieki, bet arī mednieki. Labvēlīgie sniega apstākļi medniekiem ļauj savas medību platības lasīt kā grāmatu, līdz ar to vilkiem un  lūšiem izredzes palikt nepamanītiem medību platībās ir niecīgas, kaut gan medīšanas rezultāti ir dažādi. Gandrīz visā virsmežniecības teritorijā Āfrikas cūku mēra dēļ ir aizliegtas medības ar dzinējiem un traucēšanu, bet ielenkto vilkus un lūšu medīšana ir atļauta  ar ikreizēju virsmežziņa atļauju. Tādējādi mednieki steidz izmantot labvēlīgos sniega apstākļus, lai pabūtu mežā.

Medību ar dzinējiem aizliegums arī palielina mežziņu un medību inspektoru darba apjomu,  jo pastiprināti jākontrolē vai kādam no mednieku klubiem nav vēlme šo aizliegumu ignorēt. Janvārī, veicot pārbaudes, medību inspektors ir sastādījis divus administratīvo pārkāpumu protokolus par medību noteikumu pārkāpumiem.”

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce tālr. 67210366

Sīkāka informācija – Vilmārs Skutels tālr. 29171270

(Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 29.01.2015.

 • Publicēts:
  02.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā