Nīderlandes Eiropas Savienības Kokmateriālu regulas kompetentā iestāde pieredzes apmaiņā Valsts meža dienestā

Veicinot vienotu pieeju Eiropas Savienības (ES) Kokmateriālu regulas piemērošanā ES dalībvalstīs un gūstot citas valsts pieredzi pārbaužu veikšanā, 16. un 17. maijā Valsts meža dienestā (VMD) viesojās par ES Kokmateriālu regulas uzraudzību atbildīgās iestādes pārstāvis no Nīderlandes. Nīderlandes kolēģis pievienojās divās tirgus dalībnieku pārbaudēs, kuru fokuss bija kokmateriālu imports no Krievijas. 2017. gadā VMD amatpersona bija līdzīgā pieredzes apmaiņā Lielbritānijā, pievienojoties Ukrainas un Ķīnas importa pārbaudēs. Gan VMD pēc vizītes Lielbritānijā, gan Nīderlandes eksperts pēc viesošanās Latvijā secināja, ka tirgus dalībnieku pārbaužu gaita ir līdzīga un ka šādas kopīgas pārbaudes ir ļoti noderīgas.  

 

Vēl jo svarīgāk par līdzīgu pārbaužu norisi ir nodrošināt vienādas prasības pret tirgus dalībniekiem attiecībā uz risku vērtēšanu un risku mazināšanu. Šie pasākumi ietekmē tirgus dalībnieku darbību, jo rāda, cik daudz viņiem jāizdara, lai varētu uzskatīt, ka risks par nelegālu kokmateriālu izcelsmi ir maznozīmīgs un ka kokmateriālu vai koka izstrādājumu var laist ES tirgū. Piemēram, vai, importējot koka durvis no Vjetnamas, pietiks tikai ar dokumentiem, vai varbūt audits rūpnīcā vai mežā arī būs nepieciešams.  

 

Šie un citi jautājumi tiek koordinēti gan šādās divpusējās tikšanās reizēs, gan regulārās sanāksmēs Briselē. Tur, ES Kokmateriālu regulas ekspertu neformālajās jeb slēgtajās sanāksmēs, kuras notiek dienu pirms vai dienu pēc formālās Ekspertu grupas sanāksmes, īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši sadarbībai un saskaņotai rīcībai starp ES dalībvalstīm, pārbaužu tehniskajiem aspektiem, kā arī mežā un piegādes ķēdēs pastāvošajiem riskiem dažādās kokmateriālu ieguves un pārstrādes valstīs.

 

 

Informāciju sagatavoja: Stella Boķe, tālr. 26559802, VMD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte

 

Sākotnēji publicēts 29.05.2018.

  • Publicēts:
    29.05.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020