Meža kokaudzētavas – aktualizēts saraksts

Ir aktualizēts meža kokaudzētavu sarakstu ar stādāmā materiāla izcelsmi un pieejamību. Aktualizētajā sarakstā pavisam ir 31 meža kokaudzētava ar pieejamo meža stādāmo materiālu. Vidzemē ir 15 meža koku stādu kokaudzētavas, Kurzemē  un Latgalē – septiņas un Zemgalē divas kokaudzētavas.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Valsts meža dienestu un AS Latvijas valsts meži struktūrvienību “LVM sēklas un stādi” ir aktualizējis meža kokaudzētavu sarakstu, skatīt > ŠEIT , ar piedāvāto meža reproduktīvo materiālu sortimentu, izcelsmi un meža stādu pieejamību 2020. gada pavasarī.

Iegādājoties meža stādus kokaudzētavā, ir jāpārliecinās, vai vieta, kur plānots stādīt, ir atbilstīga meža reproduktīvā materiāla ieguves apgabalam. Uz jautājumiem par meža reproduktīvo materiālu un ieguves apgabaliem atbildēs Valsts meža dienesta inspektori meža reproduktīvā materiāla jautājumos, kuru kontakti ir pieejami Valsts meža dienesta mājas lapā sadaļā Struktūra.

 

Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes meža reproduktīvais materiāls. Tā kā galvenajām meža koku sugām ir noteikti augšanas apgabali.

 

Stādāmā materiāla sertifikāts apliecina meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežu var atjaunot arī ar paša iegūtajām sēklām vai izaudzētajiem stādiem. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams

Valsts meža dienests iesaka privāto mežu īpašniekiem jau savlaicīgi –  vienlaikus ar mežizstrādes darbu plānošanu – plānot arī meža atjaunošanas darbus: izvērtēt augsnes sagatavošanas nepieciešamību un izvēlēties meža atjaunošanas paņēmienu. Ja tiek pieņemts lēmums, ka mežs tiks atjaunots sējot vai stādot, tādā gadījumā savlaicīgi ir jāpasūta meža stādāmais materiāls meža kokaudzētavā.

 

Aktualizētais kokaudzētavu saraksts ar piedāvāto meža reproduktīvo materiālu sortimentu, izcelsmi un pieejamību uz 2020. gada pavasari ir atrodams > ŠEIT.

 

 

Foto: I. Berga

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienests Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Indra Berga, tālr. 26274713, VMD Mežsaimniecības daļas vecākā referente meža reproduktīvo materiāla kontroles jautājumos

Sākotnēji publicēts 06.03.2020.

  • Publicēts:
    06.03.2020

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā