Mainīti Valsts meža dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Lai īstenotu enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus 2022. - 2023. gada apkures sezonā, Valsts meža dienests ar 2022. gada 1. oktobri maina mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laikus. Turpmāk klātienē dienesta pakalpojumus varēs saņemt otrdienās un ceturtdienās. Mainīti ir arī ģenerāldirektora un dienesta centrālās administrācijas speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki.

 

Valsts meža dienesta pakalpojumus var saņemt 29 mežniecībās visā Latvijas teritorijā. Persona ar iesniegumu var vērsties jebkurā no mežniecībām, neatkarīgi no adreses vai īpašuma atrašanās vietas. Ar 1. oktobri mainās Valsts meža dienesta mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laiki. Turpmāk klātienē pakalpojumus varēs saņemt:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

 

Valsts meža dienesta pakalpojumus iespējams saņemt arī attālināti. Tie pieejami: https://latvija.lv/Meklesana?sp=&f_abc_lvp_minAuthorities=100743

 

Valsts meža dienestam adresētos iesniegumus var iesniegt:

 • tiešsaistē Meža valsts reģistrā;
 • kā dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz virsmežniecības vai mežniecības e-pasta adresi un e-adresi;
 •  ar pasta starpniecību;
 • atstājot pastkastē pie virsmežniecības administrācijas vai mežniecības.
   

Ar. 1. oktobri Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, tā pilnvarotās personas un centrālās administrācijas speciālisti apmeklētājus pieņems katra mēneša pirmajā  otrdienā  no plkst. 15:00 līdz 18:00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuru +37167226600. 

 

Virsmežziņi, to pilnvarotas personas un virsmežniecību speciālisti apmeklētājus pieņems katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14:00 līdz 18:00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz attiecīgās virsmežniecības centrālo tālruņa numuru. Virsmežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.

 • Publicēts:
  28.09.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā