Mainīti Valsts meža dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Valsts meža dienests ar 2022. gada 11. jūliju maina mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laikus, turpmāk klātienē dienesta pakalpojumus varēs saņemt otrdienās, ceturtdienās un piektdienās. Kā arī noteikti ģenerāldirektora, virsmežziņu, dienesta centrālās administrācijas  un virsmežniecību speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki.

 

Valsts meža dienesta pakalpojumus var saņemt 29 mežniecībās visā Latvijas teritorijā. Fiziska vai juridiska persona ar iesniegumu var vērsties jebkurā no mežniecībām neatkarīgi no savas deklarētās, juridiskās adreses vai īpašuma atrašanās vietas.

 

Ar 11. jūliju mainās Valsts meža dienesta mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laiki. Turpmāk klātienē pakalpojumus varēs saņemt:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00;

piektdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 16.00.
 

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz attiecīgās mežniecības tālruņa numuru.

Valsts meža dienests aicina klientus izmantot iespēju pakalpojumus saņemt attālināti. Dienesta pakalpojumi pieejami: https://latvija.lv/Meklesana?sp=&f_abc_lvp_minAuthorities=100743

 

Valsts meža dienestam adresētos iesniegumus var iesniegt:

 • tiešsaistē Meža valsts reģistrā;
 • dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz virsmežniecības vai mežniecības e-pasta adresi un e-adresi;
 •  ar pasta starpniecību;
 • atstājot pastkastē pie virsmežniecības administrācijas vai mežniecības.
   

Ģenerāldirektors, tā pilnvarotās personas un Valsts meža dienesta centrālās administrācijas speciālisti apmeklētājus pieņems katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 15.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuru +371 67226600.

 

Virsmežziņi, to pilnvarotas personas un virsmežniecību speciālisti apmeklētāju pieņems katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz attiecīgās virsmežniecības centrālo tālruņa numuru. Virsmežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Valsts meža dienests ir vadošā iestāde meža ilgtspējai. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību. Valsts meža dienests ir uz attīstību vērsta, mūsdienīgi domājoša iestāde, kura pārmaiņas un ikviena darbinieka profesionalitāti uztver kā gudru ceļu uz izaugsmi. Valsts meža dienests ir pārliecināts, ka pastāvēs, kas mainīsies. Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

 • Publicēts:
  05.07.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā