Drošības prasības apmeklētājiem

Lai ievērotu piesardzības prasības, klientiem lūdzam pēc iespējas izmantot pakalpojumu saņemšanu elektroniskā veidā. Savukārt apmeklētājiem lūdzam ievērot drošības prasības.

 

Infekcijas Covid-19 izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu Valsts meža dienestā var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

 

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

 

Personām:

 • kas ir ieradušās no ārzemēm;
 • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
 • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2, 4.12.3. apakšpunktā, minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

 

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no Valsts meža dienesta, kā arī pirms jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju (Valsts meža dienestu) par inficēšanās risku.

 

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

 

Saņemot pakalpojumu klātienē, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.

 

Informāciju sagatavoja: Anta Anna Liepa, tālr. 67229147, VMD Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte

 

 Sākotnēji publicēts 09.06.2020

 • Publicēts:
  09.06.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā