Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms jūlijā ir 761,53 tūkstoši kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms jūlijā ir 761,53 tūkstoši kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1. janvāra  līdz 31. jūlijam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 7,22 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 2,39 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 4,83 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

 

Jūlija mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai,  ir 761,52 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 195,00 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 566,52 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, jūlija  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai  uzrādītais plānotais koku ciršanas  apjoms ir bijis mazāks  – 689,72 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 138,23 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 551,49 tūkst. kubikmetru].

 

Plānotais  koku ciršanas apjoms pārējos mežos 2014. gadā jūlijā ir gandrīz trīs reizes lielāks kā plānotais ciršanas apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jūlija mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  4 835 cirsmās, ar kopējo platību  6,6 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  972 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  3 835 cirsmās).
* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

  • Publicēts:
    26.08.2014

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020