110 pagastos ierobežojumi medību organizēšanā

Ievērojot būtiskas sabiedrības intereses, kas saistītas ar Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanu, ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā ar 1. oktobri  tiek noteikti papildus ierobežojumi medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā, kad nav atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu un nav atļauts medībās izmantot šķirnes medību suņus.
Medības ar dzinējiem vai traucēšanu nav atļautas sekojošās virsmežniecību uzraudzībā esošajās medību platībās –
•    Austrumlatgales virsmežniecība – Audriņu, Bērzgales, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Čornajas, Dricānu, Griškānu, Ilzeskalna, Isnaudas, Istras, Kantinieku, Kaunatas, Lauderu, Lendžu, Līdumnieku, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nirzas, Ņukšu, Ozolaine, Ozolmuižas,  Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Sakstagala, Stoļerovas, Stružānu, Verēmu, Zaļesjes, Zvirgzdes pagastos;
•    Centrālvidzemes virsmežniecība – Aronas, Bērzaunes, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Vestienas pagastos;
•    Dienvidlatgales virsmežniecība – Aglonas, Ambeļu, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Biķernieku, Dagdas, Demenes, Dubnas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalkūnes, Kalniešu, Kalupes, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Laicesas, Līksnas, Maļinovas, Mākoņkalna, Medumu, Naujienes, Piedrujas, Pelēču, Pušas, Robežnieku, Salienas, Skaistas, Skrudalienas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Tabores, Ūdrīšu, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastos;
•    Sēlijas virsmežniecība – Aiviekstes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vietalvas pagastos;
•    Ziemeļaustrumu virsmežniecība – Vijciema pagasts;
•    Ziemeļvidzemes virsmežniecība – Brenguļu, Burtnieku, Ērģemes, Ēveles, Jērcēnu, Jeru, Kārķu, Ķoņu, Naukšēnu, Plāņu, Rencēnu, Trikātas, Valkas, Valmieras pagastos.
Tāpat ārkārtējās situācijas teritorijās medībās nav atļauts izmantot šķirnes medību suņus, izņemot, medījot ar šķirnes medību suni alās vai izmantojot ievainota dzīvnieka atrašanai, kad šķirnes medību suns ir pavadā.

Izvērtējot lietderības apsvērumus, virsmežziņiem ir tiesības dot ikreizēju atļauju medībām ar dzinējiem vai traucēšanu atbilstoši konstatētajiem objektīvajiem apstākļiem (piemēram, medījamo dzīvnieku radīti būtiski postījumi lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai).

Ja tiks konstatēti jauni Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumi meža  cūku populācijā vēl citos pagastos, tad tiks noteiktas papildus medību platības, kurās medības ar dzinējiem vai traucēšanu nebūs atļautas.

Patlaban laboratoriski Āfrikas cūku mēris ir apstiprināts 100 meža cūkām un 72 mājas cūkām.

Pēc apkopotajiem datiem par meža cūku medību rezultātiem ārkārtējās situācijas teritorijā, laika periodā no 01.04. 2014. Līdz 14.09.2014., nomedīta 7061 meža cūka.

VMD 16.09.2014. rīkojums Nr. 156 atrodams www.vmd.gov.lv sadaļa „Medības”       

 

 • Publicēts:
  24.09.2014

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā