Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

Noteikumi izstrādāti ar mērķi, lai ieviestu un noteiktu prasības pārtikas kvalitātes shēmām. Tie nosaka pārtikas kvalitātes shēmu vispārīgās prasības, prasības nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai un tās sertifikācijai, uzraudzības un kontroles institūciju kompetenci, kā arī nosaka to, kādas ir Latvijā atzītas Eiropas Savienības kvalitātes shēmas.

Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra  noteikumi Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās)