Līdz 1.martam pieņems pieteikumus vairākos valsts atbalsta pasākumos lopkopībā un kredītprocentu atmaksai kooperatīviem

Šā gada 1.martā noslēdzas pieteikšanās uz vairākiem valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā. Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz 1.martam pieņems pieteikumus uz dažādiem atbalsta pasākumiem lopkopībā no šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām, piensaimnieku un cūkkopības organizācijām. Tāpat līdz šim datumam atbalstam var pieteikties lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības kredītprocentu atmaksai.

Tā kā lopkopji šogad atbalstam var pieteikties tikai caur šķirņu audzētāju organizācijām, nevis individuāli kā iepriekšējos gados, tad līdz 1.martam LAD gaida iesniegumus no šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām ciltsdarba atbalstam.

Piensaimnieku šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas tiek aicinātas līdz 1.martam pieteikties atbalstam par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošām govīm. Savukārt uz atbalstu par vaislas buļļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem jāpiesakās līdz 1.aprīlim, bet par pārbaudāmā buļļa meitu - līdz 15.martam.

Lauksaimniecības datu centram un piena laboratorijām atbalstam par pārraudzības analīžu veikšanu jāpiesakās līdz 1.martam.

Cūkkopības sektora šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām pieteikumi atbalstam speķa biezuma mērīšanas metodei „PIGLOK” jāiesniedz līdz 1.martam, iesniegumi atbalstam ģenētiskās kvalitātes noteikšanai – līdz 15.martam, bet par kuiļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem – līdz 1.aprīlim.

Tāpat šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanas atbalsta pasākumiem jāpiesakās līdz 1.martam, nepieciešamo ciltsdarba datorprogrammu iegādei vai izstrādei – līdz 1.aprīlim.

No atsevišķām lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, biedrības, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas) iesniegumi arī tiek gaidīti līdz 1.martam. Visām pārējām, kas vēlas pretendēt uz valsts atbalstu, iesniegumi jāiesniedz līdz 1.aprīlim.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām līdz 1.martam jāpiesakās atbalstam kredītprocentu atmaksai.

Tā kā 1.marts ir svētdiena, tad pieteikumus atbalstam LAD pieņems arī pirmdien, 2.martā.

Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība un vai atbalstāmā teritorija.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami ZM un LAD interneta mājas lapās.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

Jau ziņots, ka no šā gada 20.februāra šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kā arī citu nozaru lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā, jo 20.februārī stājās spēkā ZM izstrādātie noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.02.2009