Pārtikas piedevas

Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1333/2008 (2008.gada 16.decembris) par pārtikas piedevām (konsolidēts teksts): LV; EN

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1331/2008 ( 2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem LVEN

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (konsolidēts teksts) LVEN