Pārtikas oficiālā kontrole

Komisijas 2005. gada 15. novembra Regula (EK) Nr.2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (LV kons)/(EN kons)