Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku

  koKoKomisijas 2015.gada 22.oktobra Regula (ES) 2015/1906, ar ko groza Regulu (EK) Nr.282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (LV; EN).

Komisijas 2015.gada 5.februāra Regula (ES) 2015/174 ar ko groza un labo Regulu Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Komisijas 2014.gada 3.marta Regula (ES) Nr.202/2014 ar ko groza Regulu Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (LV; EN)

Komisijas 2012.gada 30.decembra Regula (ES) Nr.1183/2012 ar ko groza Regulu Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (LV; EN)

Komisijas 2011.gada 28.novembra Regula (ES) Nr.1282/2011 ar ko groza Regulu Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (LV; EN)

Komisijas 2011. gada 22. marta Regula (ES) Nr. 284/2011, ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā (LV; EN)

Komisijas 2011. gada 1.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 321/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 attiecībā uz bisfenola A izmantošanas ierobežojumiem zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas pudelītēs (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (LV; EN)

Komisijas Regula (EK) Nr.2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Komisijas Regula (EK) Nr.282/2008 (2008.gada 27.marts) par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2023/2006; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Komisijas 2007.gada 2.aprīļa Regula (EK) Nr.372/2007, ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Labojums Komisijas 2007.gada 2.aprīļa Regulā (EK) Nr.372/2007, ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem (LV; EN)

Komisijas 2008.gada 24.jūnija Regula (EK) Nr.597/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.372/2007, ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Komisijas 2005.gada 18.novembra Regula (EK) Nr.1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem; (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN)

Komisijas 2011.gada 14.janvāra Regula (ES) Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (LV; EN)

Eiropas Savienības normatīvos aktus skatīt Eiropas Savienības Pārtikas un Patērētāju Drošības ģenerāldirektorāta mājas lapā.

Visus normatīvos aktus, kas publicēti Eiropas Savienībā pirms 2004.gada 1.maija var sameklēt Tulkošanas un terminoloģijas centra mājas lapā.