Medību saimniecības attīstības fonda finansējums

2019.gadā atbalstīto projektu Noslēguma pārskati un Finanšu pārskati ŠEIT.

 

Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2019. gadā saņēmuši šādi projekti:

1. Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība "Latvijas Mednieku savienība") Jānis Baumanis - 8320,00 euro;

2. Gada balva medniecībā Biedrība ("Latvijas Mednieku savienība") Jānis Baumanis - 11100,00 euro;

3. Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība "Latvijas Mednieku asociācija") Haralds Barviks - 14285,00 euro;

4. Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") Jānis Ozoliņš - 31852,00 euro;

5. Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība "Latvijas Mednieku savienība") Jānis Baumanis - 3050,00 euro;

6. Mednieku un medību vadītāju izglītošana (Biedrība "Latvijas Mednieku savienība") Jānis Baumanis - 9940,00 euro;

7. Mednieku izglītošana mednieku festivāla "Minhauzens 2019" ietvaros (Biedrība "Latvijas Mednieku asociācija") Haralds Barviks - 10560,00 euro;

8. Mednieku un jauno mednieku teorētisko un praktisko apmācību nometne ("Vanagacs" Straupes mednieku un makšķernieku biedrība "Mārkulīči") Vilnis Jaunzems - 5893,00 euro;

9. Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls („UZ MEŽA TAKAS“ SIA “Uz Meža Takas“) Jānis Kļaviņš - 22454,00 euro;

10. Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība "Latvijas Mednieku asociācija") Haralds Barviks - 8600,00 euro;

11. Bezmaksas mednieku izglītošana interneta portālā LA.LV, kā arī preses izdevumos ("Latvijas Avīze") un "Medības" AS "Latvijas mediji" Linda Dombrovska - 2820,00 euro;

12. Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") Anita Upīte - 1760,00 euro;

13. Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitāte) Antra Stīpniece - 10987,00 euro.

 

 

2018.gadā atbalstīto projektu Noslēguma pārskati un Finanšu pārskati ŠEIT.

 

2017.gadā atbalstīto projektu Noslēguma pārskati un Finanšu pārskati ŠEIT.

 

Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadā saņēmuši šādi projekti:

1.     Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē   (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) – 26553,00 euro;
2.     Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts”) – 13829,00 euro;
3.     Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 10200,00 euro;
4.     Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9920,00 euro;
5.     Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 3720,00 euro;
6.     Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 8900,00 euro;
7.     Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība "Latvijas mednieku asociācija") – 14285,00 euro;
8.     Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība "Latvijas mednieku asociācija") – 8600,00 euro;
9.     Mednieku izglītošana mednieku festivāla "Minhauzens 2016" ietvaros (Biedrība "Latvijas mednieku asociācija") – 8560,00 euro;
10.   Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;
11.   Bezmaksas mednieku izglītošana interneta portālā "LA.LV", kā arī izdevumos "Latvijas Avīze" un "Medības" (AS "Lauku Avīze") – 2688,00 euro;
12.   Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1770,00 euro;
13.   Mednieku un jauno mednieku teorētisko un praktisko apmācību nometne „Vanaga acs”” (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5893,00 euro.

 

2016.gadā atbalstīto projektu Noslēguma pārskati un Finanšu pārskati ŠEIT.


 

Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2015. gadā saņēmuši šādi projekti:

1.    Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 10790,00 euro;
2.    Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) - 25651,00 euro;
3.    Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs”               (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5943,00 euro;
4.    Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju pārstāvju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9960,00 euro;
5.    Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 3505,00 euro;
6.    Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;
7.    Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 7900,00 euro;
8.    Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 14285,00 euro;
9.    Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2015” ietvaros (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8560,00 euro;
10.   Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8600,00 euro;
11.   Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) – 18585,00 euro;
12.   Mednieku izglītošana AS "Lauku Avīze" preses izdevumos un interneta portālā (AS "Lauku Avīze") – 2775,00 euro;
13.   Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1760,00 euro;
14.   Iknedēļas televīzijas raidījums „Būt medniekam” (SIA „DK Media”) – 853,00 euro.

 

2015.gadā atbalstīto projektu Noslēguma pārskati un Finanšu pārskati ŠEIT.