Zemkopības ministrija izsludina konkursus valsts atbalstam meža nozares attīstībai

Meža nozares atbalsta un attīstības projektiem:

1.“Pasākuma "Meža dienas 2019" norises nodrošināšanai”;
2.“Izstādes "Iepazīsties – koks!" nodrošinājumam”;
3.“Skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens""”;
4.“Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” izgatavošanai”;
5.“Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs”  pasniegšanas norises nodrošināšana (informatīvais un tehniskais nodrošinājums)” 

 

Meža nozares zinātniskās izpētes projektiem:

1."Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos  izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšana";
2."Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam";
3."Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204).

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 10 darbdienas no konkursa izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā.

  • Publicēts:
    01.08.2019

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020