Jaunumi

Zemkopības ministrija izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2015.gadā

Zemkopības ministrija izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2015.gadā šādiem projektiem: Projekts „Meža dienu 2015 norises nodrošināšana”; Projekts „Meža nozares gada balvas „...

Publicēts: 27.04.2015

Kopā nākotnes mežam!

Kopā nākotnes mežam!

Meža dienu centrālais pasākums notiks š.g.29.maijā Ozolnieku novadā veidojot birzi, sadarbībā Zemkopības ministrijai ar LLU MF, Meža pētīšanas staciju (Latvijas Mežzinātnes institūta „Silava” un...

Publicēts: 24.04.2015

Meža dienas 2015, moto: Kopā nākotnes mežam! Aicinām pievērst lielāku vērību parku labiekārtošanai un jaunu atpūtas vietu ierīkošanai!

Meža dienas 2015, moto: Kopā nākotnes mežam! Aicinām pievērst lielāku vērību parku labiekārtošanai un jaunu atpūtas vietu ierīkošanai!

Meža dienu centrālais pasākums notiks š.g.29.maijā Ozolnieku novadā veidojot birzi, sadarbībā Zemkopības ministrijai ar LLU MF, Meža pētīšanas staciju (Latvijas Mežzinātnes institūta „Silava” un...

Publicēts: 22.04.2015

2015. gads – vērsts uz svarīgām pārmaiņām meža politikas jomā globālā līmenī

Vērtējot meža politikas aktualitātes globālā līmenī, 2015. gadu var pamatoti uzskatīt par būtisku pārmaiņu gadu. Šogad plānots aizvadīt vismaz 4 starptautiskos procesus ar lielu ietekmi uz visas...

Publicēts: 20.04.2015

21. martā visā pasaulē atzīmēs starptautisko Meža dienu

Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Lai gan svētku diena ir dibināta pavisam nesen, sākotnējie pamati meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un...

Publicēts: 10.03.2015

Meža departamenta eksperti gatavojas Apvienoto Nāciju Meža forumam

Apvienoto Nāciju Meža forums (UNFF) ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē, kas dibināts 2000. gadā. Tā ir ANO ECOSOC organizācijas apakšvienība. Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža...

Publicēts: 10.02.2015

Meža un saistīto nozaru attīstības nostādņu 2014.-2020.gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana noslēdzās š.g.23.janvārī

Līdz š.g. 23.janvārim varēja iesniegt komentārus, ieteikumus un precizējumus par „Meža un saistīto nozaru attīstības nostādņu 2014.-2020.gadam” Vides pārskata projektu.

Publicēts: 23.01.2015

Balva „Zelta čiekurs” ir meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.

Pretendentu pieteikumus balvai „Zelta čiekurs” var iesniegt līdz šī gada 1. februārim.   Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nolikums.

Publicēts: 12.01.2015

Meža attīstības fonds līdz 2015. gada 26. janvārim pieņem iesniegumus AS „Latvijas valsts meži” (LVM) dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai

Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir atbalstīt šādas mērķziedojuma jomas: Meža nozares profesionālās izglītības attīstību; Meža nozares augstākās izglītības attīstību; Meža nozares attīstībai...

Publicēts: 12.01.2015

Aicinājums sabiedriskai apspriešanai: Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projekts; Vides pārskata projekts

Paziņojums par „Meža un saistīto nozaru attīstības nostādņu 2014.-2020.gadam” Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu   Plānošanas dokumenta nosaukums: Meža un saistīto nozaru attīstības...

Publicēts: 11.12.2014

Meža nozares eksperti Spānijā turpina gatavošanās procesu FOREST EUROPE Ministru konferencei, kas plānota 2015. gada oktobrī

      No 3.-7. novembrim Kvenkā, Spānijā notika divas apaļā galda sanāksmes un viena ekspertu līmeņa sanāksme, kas visas bija vērstas ap FOREST EUROPE (FE) procesa aktuālajiem jautājumiem.

Publicēts: 19.11.2014

Seminārā par starptautisko saistību efektivitāti attiecībā uz mežiem pārstāvēta arī Latvija

No 29.-31. oktobrim Pekinā, Ķīnā norisinājās Apvienoto Nāciju Meža Foruma (UNFF) starpsesiju aktivitāte - seminārs „Starptautisko saistību efektivitāte attiecībā uz mežiem un virzība pēc 2015. gada”....

Publicēts: 10.11.2014

Nozares iestādes

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā