Nozares darba grupas, padomes

Stratēģiskā projekta virzība uz Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi

 

2020.gada 8.oktobra rīkojums Nr. 102 "Par Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta atbildībā esošu starpinstitūciju darba grupu izveidošanu"; pielikums: "Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta atbildībā esošo starpinstitūciju darba grupu nolikums"

 

2020.gada 14.septembra rīkojums Nr.88 "Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi"; pielikums: Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes nolikums
    

2019.gada 12.septembra rīkojums Nr.108 "Par meliorācijas konsultatīvo padomi"; pielikums: Meliorācijas konsultatīvās padomes nolikums.

 

2019.gada 27.maija rīkojums Nr.76 "Par starpinstitūciju meliorācijas darba grupu"; pielikums: Meliorācijas darba grupas nolikums.

 

2018.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.43 "Par Augu veselības un Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupu izveidošanu"; pielikums: Augu veselības un Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupu nolikums.

 

2018.gada 14.marta rīkojums Nr.29 “Par nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu sastāva apstiprināšanu un nolikuma izdošanu”; pielikums: “Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu nolikums

 

2020.gada 19.februāra rīkojums Nr. 23. “Par Nacionālās augu šķirņu padomes apstiprināšanu

 

2014.gada 1.augusta Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.130 "Par Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padomes sastāvu", pielikums: Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padomes nolikums