Norādītās ostas izkraušanai un to darba laiki


Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumiem „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 8.23. punktu:

Nozveja Ostas

 

Baltijas jūrā nozvejotās mencas, ja to dzīvsvars uz kuģa ir 750 kg un vairāk

 

Pāvilostā, Liepājas un Ventspils ostā

 

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī nozvejoto brētliņu un reņģu nešķirotas jauktas nozvejas, par kurām atļautās pielaides robežās zvejas žurnālā nav iespējams norādīt atsevišķu sugu zivju nozvejas lielumu

 

Pāvilostā, Rīgas, Liepājas un Ventspils ostā

 

Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras nozvejoto brētliņu, reņģu, makreļu, stavridu un citu sugu zivju nešķirotas jauktas nozvejas

 

Rīgas, Liepājas un Ventspils ostā

 

Neievērojot 1, 2., 3. rindā minētā- zivju sugas, kurām Eiropas Savienībā ir apstiprināti daudzgadu plāni un kuru nozveja uz kuģa pārsniedz minētajos plānos noteikto robežlīmeni

 

Rīgas, Liepājas un Ventspils ostā

 

Jebkurus zvejas produktus no trešo valstu kuģiem

 

Rīgas un Ventspils ostā

Zvejas kontrole minētajās ostās tiek nodrošināta 24/7.