Sugas aizsardzības plāna izstrāde Eirāzijas ūdram Latvijā – otrā apspriede

Sugas aizsardzības plāns (SAP) ūdriem tiek veidots kā stratēģisks dokuments, kurā paredzēti risinājumi sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa turpmākai nodrošināšanai Latvijā. Galvenie apdraudējumi, kas var negatīvi ietekmēt ūdru populāciju, ir bebru skaita un to nodarīto postījumu pieaugošā kontrole, un konflikti saistībā ar ūdru nodarītajiem zaudējumiem dīķsaimniecībās.

 

Veicot SAP izstrādi, šā gada 14. jūnijā notika pirmā apspriede, kurā piedalījās pārstāvji no 17 valsts pārvaldes, pašvaldību, izglītības, nevalstiskajām organizācijām un tautsaimniecības sektora. Sanāksmes laikā tika prezentēta informācija par ūdru populācijas stāvokli kopš 20. gadsimta sākuma, raksturota suga, tās prasības pret vidi un nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā kā “lietussarga” sugai, novērtēts populācijas pašreizējais stāvoklis un apzināti turpmāk risināmie jautājumi un veicamie aizsardzības pasākumi.

 

SAP otrajā apspriedē paredzēts turpināt diskusiju par sugas aizsardzības pasākumiem, kā arī iespējām plānā iestrādāt sanāksmju starplaikā saņemtos ierosinājumus. Lai veicinātu SAP izstrādes norisi atbilstoši starptautiskajai pieredzei, apspriedē piedalīsies arī ārvalstu eksperti: Peep Männil no Igaunijas Vides aģentūras, Linas Balčiauskas no Lietuvas Dabas pētījumu centra un Andreas Kranz, Pasaules Dabas aizsardzības savienības Sugu aizsardzības komisijas Ūdru speciālistu grupas (IUCN SSC OSG) pārstāvis no Austrijas. Ārvalstu ekspertu uzdevums būs izvērtēt SAP izstrādātāju ierosināto pasākumu piemērotību sugas aizsardzības mērķiem un sabiedrības interešu grupu viedokļu pamatotību, nepieciešamību un iestrādāšanas iespējas SAP,  kā arī sniegt informāciju par ūdru populāciju stāvokli, aizsardzības pasākumiem un konfliktu risinājumiem pārstāvētajā valstī un Centrāleiropā.

 

Apspriedes norises laiks: 2017. gada 5. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Norises vieta: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Rīgas iela 111, Salaspils (http://www.silava.lv/main/par-instittu/kontakti.aspx).
Darba valoda: angļu, jautājumus būs iespēja uzdot latviešu valodā.
Lūgums apstiprināt dalību apspriedē līdz 3.jūlijam, nosūtot e-pastu uz guna.bagrade@silava.lv

 

Ar pirmās apspriedes materiāliem (prezentācija un ūdru postījumu anketa) iespējams iepazīties LVMI “Silava” interneta vietnē: http://www.silava.lv/73/section.aspx/666

 

Ieteikumus un priekšlikumus SAP pasākumiem līdz 28. jūnijam lūgums sūtīt uz epasta adresi: guna.bagrade@silava.lv vai janis.ozolins@silava.lv.

 • Publicēts:
  21.06.2017

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens