Jaunumi

Par haizivju un raju sugu iekļaušanu CITES konvencijā

Zemkopības ministrija informē, ka no 2014.gada 14.septembra 1973.gada Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (turpmāk – CITES)...

Publicēts: 26.09.2014

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 09.09.2014

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Zemkopības ministrija informē, ka 2014.gada 1.septembrī stāsies spēkā Brazīlijas valdības apstiprinātais pārtikas kodekss, kas nosaka prasības attiecībā par veselības sertifikāta noformēšanu zivju...

Publicēts: 06.08.2014

Otrā kārta Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības pasākumi,ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,kā kompetencē ir zivju resursu aizsardzība

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 15.maija lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu šādam Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības...

Publicēts: 18.06.2014

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Pamatojoties uz operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta (VVD) un valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR)...

Publicēts: 12.06.2014

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos Zivju fonda līdzekļu maksājumu saņemšanai saskaņā ar Zivju fonda nolikuma 8.4.apakšpunktu

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 9.janvāra lēmumu, izsludina pieteikšanos Zivju fonda līdzekļu maksājumu saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995....

Publicēts: 03.02.2014

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 9.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) zinātniskās...

Publicēts: 15.01.2014

Eiropas Savienības nozīmīgākie normatīvie dokumenti zivsaimniecības jomā, kas stājas spēkā 2014.gada 1. janvārī

Ar 2014. gadu spēkā stājas jauni normatīvie akti ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Galvenās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas attiecas uz Kopējo zivsaimniecības politikas...

Publicēts: 10.01.2014

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata, 2013

Lejupielādējama Latvijas Lauku tīkla mājaslapā.

Publicēts: 06.01.2014

Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības ministrijas atbalstu Latvijas Lauku konsultāciju centrs ir izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un...

Publicēts: 06.01.2014

Baltijas jūras valstis parakstīs BALTFISH sadarbības memorandu

17. decembrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes laikā Briselē plānota Baltijas jūras reģionālā foruma BALTFISH saprašanās memoranda parakstīšana.

Publicēts: 13.12.2013

Paziņojums par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programma 2014. – 2020.gadam (turpmāk EJZF RP 2014-2020) Plānošanas dokumenta izstrādātājs: LR Zemkopības...

Publicēts: 14.08.2013

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens