Papildu pilnvarojuma (īpaša atļauja) izsniegšana attiecīgu zivju sugu zvejai

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 003
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju), Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Zemkopības ministrija mēneša laikā izsniedz iepriekšminēto papildu pilnvarojumu.