Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.02.2019
 • Atbildīgais:
  Ligija Ozoliņa

Ministru kabineta noteikumu projekts „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

Aptauja beidzās 22.02.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ligija Ozoliņa

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas

vecākā referente

67027422, ligija.ozolina[a]zm.gov.lv