Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas:

Dalībnieku skaits: 15
Rezultāti

Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas: