Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas:

Dalībnieku skaits: 22

Lai stimulētu lauku uzņēmējus apdrošināt ražošanas līdzekļus, kā valstij būtu jārīkojas:

jāveic apdrošināšanas prēmijas līdzmaksājums
27%

jebkāds atbalsts jāizmaksā tikai par apdrošinātu ražošanu
4%

nekā, apdrošināšana nav jāveicina
0%

lauksaimniekiem pašiem jāveido riska fonds
68%