Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.02.2018
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

Grozījumi noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””"

Aptauja beidzās 16.02.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””” un tā sākotējās ietekmes novērtējums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kritaps Pilskalns
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa vecākajam referentam
67878727, kristaps.pilskalns[a]zm.gov.lv
 


2018.gada         Noteikumi Nr.    
Rīgā    (prot. Nr.           .§)


Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””


Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu


Izdarīt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 24. nr.) šādu grozījumu un svītrot 4. pielikuma tabulas 4. rindu.

 

Ministru prezidents    Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs        Jānis Dūklavs

 

Saistītie dokumenti