Darbību reglamentējošie dokumenti

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbību reglamentē:

Nolikums;

Reglaments;

Stratēģija