Meža dienas 2017

Pie mums, Latvijā, Meža dienu tradīcijas aizsākums ir meklējams jau 1928. gadā. Pirmo Meža dienu idejas autors un aizsācējs bija Varakļānu mežzinis Pēteris Purviņš. 1928. gada sākumā Meža darbinieku biedrības Varakļānu nodaļas valdes sēdē Pēteris Purviņš ierosināja, ka jārīko Meža dienas un valde atbalstīja šo ierosinājumu, tā tika pieņemts lēmums par Meža dienu rīkošanu Varakļānos. Pirmajā pasākumā tika ierīkots pilsētas bulvāris un sagatavoti stādījumi pilsētas parkam. Sākot ar 1929. gadu Meža dienu pasākumi izvērtās plašumā. Un tā Meža dienas, ar nelielu pārtraukumu, ir notikušas katru gadu, arī padomju laikā, kad tās tika dēvētas par Meža un dārzu dienām. Mūsdienās Meža dienu pasākumi notiek katru pavasari un pa visu valsti parasti ilgst no marta sākuma līdz pat maija beigām, tas pārsvarā ir atkarīgs no laika apstākļiem. Arī šogad Valsts meža dienesta teritoriālajās struktūrvienībās ir saplānoti vairāk kā simts Meža dienu 2017 pasākumi, Meža dienu devīze – “Kopā nākotnes mežam!”.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Kopā nākotnes mežam!

 

Valsts meža dienesta MEŽA DIENAS 2017  

pasākumu   kalendārs

 

 

 

N.p.k./

n.p.k.VM

 

Norises datums un laiks

 

 

Norises vieta

 

Īss pasākuma apraksts

 

Organizators un sadarbības partneri

 

Kontakt-

persona,

 

 

Austrumlatgales virsmežniecība [mežniecības Balvos, Ludzā, Rēzeknē]

 

  1.

 

13.04.2017.

Latvijas valsts meži Krivanda, Līdumnieku pag., Ciblas nov.

(Kvartāls vēl tiks precizēts)

Lekcijas par bebriem Latvijā, bebru dambju būvniecība;

Tiks nojauktas trīs vai vairākas bebru dambji;

Veikts eksperiments bebru dambju būvniecībā;

Noslēgums, diskusijas.

Kārsavas nodaļa;

Latvijas valsts meži;

u.c

 

Jolanta Grišunova 22414050

Inese Silicka

22019846

  2.

2017. gada aprīlī pirmajā pusē

Latvijas valsts meži     250. kv. 15. nog.

Sakops Brūklāju dižakmens apkārtni

Balvu mežniecības darbinieki

Guna Začeste 26535881

  3.

2017.  gada aprīlī/ maija sākumā

Rugāju pagasta saimniecībā Andromedas

Stādīs mežu

Balvu mežniecības darbinieki

Guna Začeste 26535881

  4.

2017. gada aprīlī/maija sākumā

Bērzpils pagasta Latvijas valsts meži     224. kv.

Stādīs mežu

Rēzeknes mežniecības darbinieki kopā ar Bērzpils vidusskolas skoleniem

Baiba Apšeniece

29427385

 

Centrālvidzemes virsmežniecība [mežniecības Cēsīs, Madonā]

 

 

  5.

 

28.04.2017.

 

Amatas novads,

Nītaures pagasts

 

Mācību nodarbība mežā

 

Virsmežniecība, Amatas nodaļa

Nītaures vidusskola

 

Mežzinis

Kaspars Picka

t.29186902

 

  6.

29.04.2017.

Amatas novads,

Zaubes pagasts

 

Meža sakopšanas talka

Virsmežniecība, Amatas nodaļa

MK Zaube

 

Mežzinis

Juris Bergmanis

t.29235001

 

 7.

maija sākums

A/S Latvijas valsts meži

Meža stādīšana

M.Sestulis, prokuratūra, tiesa, policija,virsmežniecības darbinieki

Mežzinis

Māris Sestulis

t.29196839

 

  8.

aprīļa beigas

Raunas novada dome

Meža stādīšana

G.Ozoliņš, pašvaldības darbinieki

Mežzinis

Guntis Ozoliņš

t.26565854

 

  9.

Maija sākums

Inešu pagasts

Vecpiebalgas novads

Kultūrvēsturisko pieminekļu apsekošana. Putnu balsu atpazīšana dabā.

 

Inešu pamatskola

Mežzine Antra Lejniece

t.28659206

 

 10.

Maija sākums

Jaunpiebalgas pagasts

Jaunpiebalgas novads

Dižkoku apsekošana un apkopšana

Jaunpiebalgas

Vidusskola

6.-7. klase

Vec .mežzinis

I.Alksnītis

t.26426154

 

 11.

27.04.2017

Menģeļi, Ērgļu nov.

Apkārtnes labiekārtošana

Ērgļu pašvaldība

Ieva Milnīte

t.29431659

Mežzinis Raivis Jankavs

t.22026155

 

 12.

28.04.2017

Ērgļu lut. Baznīca,

Apkārtnes labiekārtošana

Ērgļu pašvaldība

Mežzinis

Zintis Āboliņš-Ābols

t.26646557

 

13.

10.04.2017-22.04.2017

Degumnieku pamatskola

Kopšanas talka vecajā ābeļdārzā

Inesīte Skrauča

Degumnieku pamatskola

Mežzine

Inesīte Skrauča

t.26181157

 

 14.

15.05.2017-19.05.2017

Valsts mežu masīvs Jaunlubānā

Mācību stunda mežā- orientāšanās pēc meža kartes, konkursi.

Inesīte Skrauča

Degumnieku pamatskola

Mežzine

Inesīte Skrauča

t.26181157

 

 15.

28.04.2017.

Lubānas bērnudārzs

“Meža loto”-

Koku sugu atpazīšana mežā

Lubānas bērnudārza audzinātāja

Jolanta Žvagiņa

Mežzine

Inita Ceimere t.29193392

 

 16.

20.04.2017- 22.04.2017

Cesvaines parks

Sakopšanas darbi Cesvaines parkā

Cesvaines pašvaldība

Vec. mežzinis Normunds Kārkliņš

t.29169309

 

 17.

18.04.2017.

Lazdonas pamatskola

Rāceņa ezera apkārtnes labiekārtošana. Atkritumu savākšana

V. Trops

Lazdonas pamatskola,   A/S Latvijas valsts meži

(V. Otvars)

V. Trops

26119425

 

 18.

03.04.2017.

Mētrienas pamatskola

Iepazīšanās ar mežziņa profesiju

M. Macijevskis

Mētrienas pamatskola

M.Macijevskis

26545282

 

 19.

18.04.2017.

Ļaudonas vidusskola

Driksnas dabas parka atpūtas vietu sakopšana

Dauģis

A/S Latvijas valsts meži (V. Otvars)

Dauģis

26319184

 

 20.

19.04.2017.

Kalsnavas pamatskola

Meža izzinošā stunda

Oga

Kalsnavas pamatskola

(A. Igaune)

 

A. Oga

26124322

 

 21.

26.04.2017.

Varakļānu vidusskola

Varakļānu apkārtnes mežu sakopšana un stādīšana

E. Grudulis,

A/S Latvijas valsts meži

 (V.Otvars)

Varakļānu vidusskola

 sk. Kazāka

E. Grudulis

26111748

 

 22.

26.04.2017.

Madonas 1. vidusskola

Madonas pašvaldības mežu sakopšana un stādīšana

S. Balodis,        A. Bondars

Madonas pašvaldība

(V. Zosārs)

LLKC MKPC

( M. Bondare)

S. Balodis

29352993

 

 23.

Maija sākums

Sarkaņu pagasta īpašums “Rēķi”

Meža stādīšana

Dzintars Akmentiņš, Sarkaņu pagasta mednieki

Mežzinis Dzintars Akmentiņš t.26525156

 

 24.

Aprīļa beigas

Madonas pilsētas 1.vidussskolas 5.B klase

Mācību stunda – no sēkliņas līdz kokam - kokaudzētavā “Podiņi”

D.Rācene un klases audzinātāja Aizpurve

Dace Rācene t.29254880

 

 25.

28.04.2017.

Vaives pagasta

“Virši”

Sakopšanas talka

Centrālvidzemes virsmežniecības darbinieki, Vaives pagasta pašvaldība

A.Bardovskis t.26163976

 

Dienvidkurzemes virsmežniecība [mežniecības Grobiņā, Kuldīgā, Saldū]

26.

12.04.2017.

Dienvidkurzemes VM, Saldus mežniecība

Saldus mežniecības apkārtnes sakopšanas talka

Mežzinis Daumants Grundmanis un Brocēnu nodaļa

Mežzinis Daumants Grundmanis

27.

19.04.2017.

Saldus novada, Lutriņu pamatskola

Viktorīnas, konkursi par meža tēmu

Mežzinis Daumants Grundmanis, Alda Velvere no Saldus KPC, Brocēnu nodaļa

Mežzinis Daumants Grundmanis

28.

12.04.2017

A/S Latvijas valsts meži Akmensraga iecirknis

Putnu būrīšu izlikšana, mežā izmesto atkritumu vākšana

A/S Latvijas valsts meži ; Virsmežniecība, Vērgales pamatskola

Aizputes nod. vec. mežzine Ruta Jaunzeme

28357613

29.

13.04.2017

A/S Latvijas valsts meži Akmensraga iecirknis

Putnu būrīšu izlikšana, mežā izmesto atkritumu vākšana

A/S Latvijas valsts meži ; Virsmežniecība, Pāvilostas v-sk.

Aizputes nodaļas vec. mežzine

Ruta Jaunzeme

30.

22.04.2017

Pāvilosta

Upesmuižas parks

Parka sakopšanas darbi

Pāvilostas novada dome,

Virsmežniecība

Aizputes nodaļas vec. mežzine Ruta Jaunzeme

31.

28.04.2017

A/S Latvijas valsts meži Akmensraga iecirknis

Gatavošanās ugunsnedrošajam laikam. Ugunsdzēšanas tehnikas pārbaude un demonstrēšana

Virsmežniecība

Pāvilostas v-sk.

Vērgales pamatskola

 

Aizputes nodaļas vec. mežzine Ruta Jaunzeme

32.

26.04.2017

Rudbāržu parks

Parka sakopšana

Virsmežniecība, Skrundas novada pašvaldība

Inženieris O.Zaļkalns

33.

12.04.2017

 

Valsts mežs Rumba

Putnu būru izlikšana, atpūtas vietas sakopšana

Kuldīgas mežniecības Rumbas nodaļa;  A/S Latvijas valsts meži

Vecākais mežzinis Jānis Pētersons

34.

11.-13.05.2017

Padures pag. Struņķukrogs

Meža ABC

Meža konsultants,

virsmežniecība

Virsmežzinis Jānis Iesalnieks

35.

20.04.2017.

Liepājas nodaļas, Nīcas, Rucavas apgaitas

Putnu būrīšu iz-likšana, atkritumu

savākšana, meža stādīšana

A/S Latvijas valsts meži,

Liepājas 15. vidusskola,

Virsmežniecība

K. Altītis

A. Ozoliņš

Dienvidlatgales virsmežniecība [mežniecības Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos]

 

 36.

07.04.2017.

Preiļu pagasts “Mežsētas”

Atpūtas vietas sakārtošana, ierīkošana

Preiļu mežniecība

MKPC Preiļu nodaļa

Vec. Mežzinis E.Skuķis

29158088

Vec. Mežzinis P.Kalvišs-Soida

29294052

 

 37.

18.04.2017.

pulkst. 10:00

 

Ezernieki, bijusī Bukmuižas mežniecība, vai pagasta pārvaldes telpa.

Seminārs par meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanas nepieciešamību un kritērijiem.

Mežzinis Viktors Kuprijanovs

Ezernieku pagasta pārvalde

Mežzinis V.Kuprijanovs 29417666

 

 

 38.

19.04.2017.

Pulkst. 10:00

Andzeļi, pagasta pārvaldes telpas

Seminārs par meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanas nepieciešamību un kritērijiem. Ciršanu ūdenstilpju aizsargjoslās. Pēc nepieciešamības došanās uz (a/s LVM, DAP vai privātiem) mežiem, kur īsumā parādīt uzskatāmus piemērus, komentējot situācijas, vai diskutējot par interesējošiem jautājumiem brīvā, nepiespiestā gaisotnē.

Mežzinis Viktors Kuprijanovs

Andzeļu pagasta pārvalde

Mežzinis V.Kuprijanovs 29417666

 

 

 39.

Ja būs laiks

25.04.2017.

pulkst. 10:00

Ezernieki

Ezernieku vidusskolas telpas

Īss seminārs par ugunsdrošību ugunsnedrošajā laika periodā

Mežzinis Viktors Kuprijanovs

Ezernieku pagasta pārvalde

Mežzinis V.Kuprijanovs 29417666

 

 

 40.

12.05.2017.

plkst. 10.00

Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads

Šķaunes apzaļumošana, ozolu stādīšana.

Novada dome, pagasta pārvalde.

29230308

 

 41.

25.04.2017., plkst.10.00

Aulejas pagastēkā un pēc tam mežā s.”Dievlodziņi”, “Drosmas”

Seminārs par meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, MAPP projektu īstenošanu

Vec. mežzinis Jānis Andžāns

Aulejas pagasta pārvalde

Vec. Mežzinis  J.Andžāns

29412200

 

 42.

28.04.2017.

pulkst. 10.00

Saimniecība “Lūciņi”, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads

Meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana

Mežzinis

Valentīns

Tiļčiks

Mežzinis

V. Tiļčiks

29417555

 

 43.

18.04.2017.

plkst.10.00.

Saimniecība “Sveķi”, Asūnes pagasts.

Meža atjaunošana, vecu izcirtumu kopšana.

Mežzinis P.SELICKIS.

Meža īpašnieki.

Mežzinis P.Selickis.

26645045.

 

 44.

14.04.2016

10.00

Konstantinova, īpašums “Sapnīši”

Meža kopšana, atjaunošana un jaunaudžu kopšana

Andris Babris

Mežzinis A.Babris

29208369

 

 45.

Aprīlis

Naujenes pagasts,

Slutišķi

Kapu un tiem pieguļošās teritorijas sakopšana

DL virsmežniecības Daugavpils nodaļa,

dabas parka „Daugavas loki” administrācija

Mežzinis D.Kokins

28655031

Vec. mežzinis A.Skrinda

28655037

 

 46.

Aprīļa beigas- maija sākums

Vaboles parks

Jauno stādījumu kopšana

Vaboles skolas skolnieki

Mežzinis J.Vingris 28655025

 

 47.

04.05.2017.

plkst. 9.00

Biķernieku pagasts, Biķernieku pamatskola

 

Seminārs par meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu

 

Mežzinis R.Multiņš

Biķernieku pamatskola

Mežzinis R.Multiņš 28655027

 

 

 48.

08.05.2017.

 

Salienas vidusskola, Salienas pagasts, Daugavpils novads

 

Seminārs par īpaši aizsargājamām teritorijām Salienas pagastā

 

Mežzine Vija Sivačova

 

Mežzine V.Sivačova 28655042

 

 

 49.

Aprīlis

Špoģu vidusskola

Seminārs par mežsaimniecību

Mežzinis I.Bitenieks

Mežzinis Mežzinis I.Bitenieks 26434862

 

 50.

21.04.2017

Skaistas pagasta pārvaldes telpas

Seminārs “Meža atjaunošana un kopšana”

Mežzinis Sandris Ungurs un meža īpašnieki

Mežzinis S.Ungurs 29227717

 

 51.

28.04.2017

Kalniešu pagasta pārvaldes telpas

Seminārs “Meža atjaunošana un kopšana. Jaunākais meža likumdošanā”

Mežzinis Aandejs Krikovs  un Kalniešu pagasta meža īpašnieki

Mežzinis A.Krikovs

29226020

 

 52.

 

03.05.2017.

Kaplavas pagasts, A/S Latvijas valsts meži 274.kv.

Skatu torņa un Daugavas krasta sakopšanas talka

DL virsmežniecības Krāslavas nodaļa, Krāslavas pamatskolas 6.a klase, A/S LVM Dienvidlatgales m/s

Vec.mežzinis R.Kuzņerevičs

29209082

 

 53.

26.04.2017.

Silenes pamatskola

Mežs -mūsu draugs

Silenes pamatskola,

Ilūkstes nodaļa

Mežzine

A.Mickeviča

t.26443980

 

 54.

22.04.2017.

Demenes pagasta  teritorijā

I pasaules kara kapsētas kopšana

Demenes pagasta pārvalde

Mežzine

A.Mickeviča

t.26443980

 

 55.

03.-04.05.17.

Demenes pagasts c.Kumbuļi

Ozolu stādīšana

 par godu LR neatkarības atjaunošanas dienai

Demenes pagasta pārvalde

Mežzine

A.Mickeviča

t.26443980

 

 56.

03.05.2017.

Indras pagasts

Meža atjaunošana, kopšana, ES struktūrfondi

Oskars Radivinskis

Mežzinis O.Radivinskis 25650052

 

 57.

28.04.2017.

Ilūkstes novads Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”

Teritorijas sakopšana, labiekārtošana

Daugavpils mežniecība

Dienvidlatgales virsmežniecība

Ilūkstes novada pašvaldība

Vec. Mežzine S.Surgovte

26437014

 

Inženiere K.Riekstiņa

28655021

 

Rīgas reģionālā virsmežniecība [mežniecības biroji Babītē, Inčukalnā, Ogrē, Rīgā]

 

 

 58.

 

10.04.2017. 10.00

 

Jumpravas pag.,                  “Gaiļu dabas taka”

Putnu būrīšu izvietošana, stādījumu papildināšana

Māris Skudra Jumpravas vidusskola

 

Māris Skudra 29423278

 

 59.

 

 

12.04.2017

 

SIA “Rīgas meži”

Daugmales pagastā

 

 

Meža sēšana

 

SIA “ Rīgas meži”” sadarbības partneris Ropažu nodaļa

 

V.Zemītis

E.Baranovs

 

 60.

 

19.04.2017.

Babītes nodaļa                      SIA ”Rīgas meži”

 

Meža stādīšana

SIA “Rīgas meži”

A.Veidemanis 20290431

 

 61.

 

21.04.2017.

 

SIA “Rīgas meži”

Tīnūžu novadā

 

Meža atjaunošana stādot

SIA “Rīgas meži”

sadarbības partneris Ropažu nodaļa

 

V.Zemītis

R.Razgals

 

 62.

 

22.04.2017.

 

Baldones novads

 

Parka sakopšana

Baldones novads sadarbības partneris Ropažu nodaļa

J.Grundšteins

Sadarbībā ar pašvaldību

 

 63.

28.04.2017. 10.00

Inčukalna pag.                  Medību pils

Pils teritorijas apstādījumu ierīkošana

Kooperatīvā sabiedrība

 “LV Mežs”

N.Gerbis

M.Kalvāns

 

 64.

 

28.04.2017. 10.00

 

Brīvības iela 129, Ogre

Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijas sakopšana

 

RRVM

 

M.Pikšena

 

 65.

 

03.05.2017.

 

Madlienas pagasts

 

Nākotnes meža ieaudzēšana

 

SIA “Akela”

 

29170751

 

 66.

 

09.05.2017

 

SIA “Rīgas meži” Ropažu novadā

 

Meža atjaunošana stādot

SIA “Rīgas meži” sadarbības partneris Ropažu nodaļa

A.Upenieks

J.Ozoliņš

 

Sēlijas virsmežniecība [mežniecības Aizkrauklē, Jēkabpilī]

 

 67.

 

22.04.2017

 

Daudzeses parks, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads

 

Parka sakopšana (kaltušo koku un atvasāju izciršana, zaru dedzināšana).

 

Daudzeses nodaļa un Daudzeses pagasta pārvalde

 

I.Gūtmanis, 29422669

 

 68.

21.04.2017.

Kokneses pagasts

Kokneses novads

Atpūtas vietas “Recijas Krasts” sakopšana

Kokneses nodaļa,

Kokneses novada pārvalde

 

A. Vanags

26599442

 

 

 69.

26.04.2017

Timsmales dabas lieguma teritorija

Skudru pūžnu apzināšana un iežogošana Timsmales dabas lieguma teritorijā

Krustpils nodaļas darbinieki un teritorijā esošie meža īpašnieki

A.Sēlis

29467702

 

 70.

5.042017

S-ba Ceplis, Salas pag.

Salas novads

Meža atjaunošana, mistraudzes veidošana

Jēkabpils nodaļa un ieinteresētie īpašnieki

P.Maculevičs

28663130

J.Čaupjonoks29422024

 

 71.

21.04.2017.

Jaunjelgavas nov. Daudzeses pag.

Aklā purva takas apmeklējums un teritorijas sakopšana

Jaunjelgavas v-skola,

Jaunjelgavas nodaļa

A.Golovackis

29458654

L.Mīlīga

29388256

 

 

 72.

21.04.2017.

Viesītes novada

Viesītes pagasta

Sunākstes Baltā baznīca

Svētavota apkārtnes sakopšana

Viesītes nodaļa,

Viesītes vidusskola

V.Kuklis

29469953

 

Zemgales virsmežniecība [mežniecības Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Tukumā, Saldū]

 

 

 73.

13.04.2017.

Sēmes pag., “Sēmes - 10”

Tukuma novada īpašums

Meža stādīšana ~3ha

(~ 100 cilvēki)

Tukuma, Kandavas nodaļas

Tukuma nov. dome

AS LVM Engures iec.

Jānis Rosickis

26386611

 

 74.

Aprīļa otrā puse

Bauskas novads Ceraukstes pagasts

”Izzini mežu”

Zemgales VM

Bauskas sākumskolas

1.a klase

Guntars Vāvers

28355022

 

 75.

Aprīļa otrā puse –maija sākums

Skaistkalnes vidusskolas apkārtne

 

Mēmeles krasta sakopšana, ievu, ceriņu stādīšana

Bauskas nodaļa

Skaistkalnes vidusskola

Pāvils Dumbrausks

28655328

 

 76.

Aprīļa otrā puse

Īslīces pag.

Bauskas mežniecība

Sakopšanas talka, būrīši, koku un krūmu apzāģēšana

Bauskas mežniecība

Sarmīte Jankovska

28355022

 

 77.

Aprīļa otrā puse

Bauskas novads Ceraukstes pagasts

Meža stādīšana

Zemgales VM

Bauskas ģimnāzijas

10.a klase

Guntars Vāvers

28355022

 

 78.

Aprīļa otrā puse

Vecumnieku novads

Vecumnieku pag

“Izzini mežu”

Misas vidusskola 4. klase

Daiga Spalva

29154421

 

 79.

Aprīļa otrā puse

Jelgavas novads Valgundes pagasts

Meža stādīšana

Zemgales VM

Jelgavas 4.sākumskola

4.a un .6d klase

Jānis Liepa

26523318

 

Ziemeļaustrumu virsmežniecība [mežniecības Alūksnē, Gulbenē, Smiltenē]

 

 

 80.

28.04.2017.

plkst.13.00

Gulbenes nodaļa Stradu apgaita  633.kv.

Atpūtas vietas pie Kalņa ezera sakopšanas talka

Gulbenes nodaļa

Mežzine

Ilga Bukāte

tel.29161759

 

 81.

11.04.2017.

pulksten 1100

 

varbūt laika apstākļu dēļ var notikt kādas izmaiņas.

Alūksnes novads

Zeltiņu  pagasta Saimniecība  “Kundrati” mežs.

 

Meža stādīšana izmantojot ietvarstādus. Dabas aizsardzība un ugusdrošība mežā.

Iepazīšanās ar Zeltiņu pagasta muzeju.

Alūksnes nodaļas mežziņi,

”LĪVS AM ”SIA pārstāvis un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.klases audzēkņi

 

Vecākais mežzinis Gints Jaunkalns

tel. 26428447

 

 

 82.

19.04.2017 plkst.10.00

Alūksnes nov. Jaunalūksnes p. Valsts meža 177., 178.kv

Meža autoceļa un atpūtas vietas sakopšana

Alūksnes mežniecības Bejas nodaļa, Bejas pamatskola, AS LVM

Mežzinis

Andris Mičulis

tel.26331648

 

 83.

10.-20.04.2017.

(tiks precizēts) Datums patreiz vēl nekonkrēts.

Cērtenes pilskalns

Labiekārtošanas darbi

Smilenes mežniecība, Smiltenes nov. pašvaldība

Vecākais mežzinis Edgars Veršelo tel.29162401

 

 84.

28.04.2017.

Lejasciema pagasts, Sēravots

Apkārtnes sakopšanas talka

Lejasciema nodaļa

Vecākais mežzinis

I.Einberga

tel.29152917

 

 85.

Par datumu, vēl grūti pateikt, ātrākais aprīļa sākums, bet centīsimies pasākumu noorganizēt līdz ugunsnedrošajam periodam)

Liedes kalni (Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Jaungulbenes un Līgo pagastu teritorijā). Ja nenotiks darbība Liedes kalnos, tad strādāsim Gulbenes pilsētas Spārītes parka labiekārtošanas darbos.

Pilskalna sakopšana (sauso, nolūzušo koku aizvākšana, atvasāja un apauguma  nopļaušana ar krūmgriezi)

Virsmežniecības darbinieki un Gulbenes novada domes darbinieki

A. Bricis 29171841 un A.Caunītis 26411722

 

Ziemeļkurzemes virsmežniecība [mežniecības Talsos, Ventspilī]

 

 

 86.

 

 2017. gada 26. aprīlī

 

Dundagas nodaļas

Irbes apgaita

Silkalēja ezera apkārtnē

 

Ances pamatskolas skolēnu iepazīstināšana ar dabas vērtībām dabas liegumā “Ances purvi un meži”

 

Dundagas nodaļa sadarbībā ar Ances pamatskolu

 

E.Kalniņš 29473599

 

 87.

24.-28.04.2017. Datumi varētu mainīties

Ārlavas apg., Ārlavas pag., Talsu novads

Apkārtnes sakopšana, putnu būrīšu izlikšana

Valdemārpils vidusskolas 6.-9. klašu skolēni, AS ‘’Latvijas valsts meži’’ darbinieki

Ē. Baļķītis,

P. Rumpe

 

 88.

19.04.2017

Talsu novads

Abavas pagasts

Jaunsētu  kapi

Talsu nodaļas

mežziņi

Abavas pagasta

dome

 

Andris  Petruss

Mob.t 29189653

 

 89.

aprīļa beigas

Popes apgaita

Meža stādīšana

Popes pamatskola

Dienvidkurzemes virsmežniecība

 

Violeta Piļķe 26620617

 

 90.

aprīļa beigas

Ventas apgaita

Meža stādīšana

Ventspils 4.vsk.

1.-4.kl. kopā ar vecākiem

Dienvidkurzemes virsmežniecība

 kopā ar

AS “Latvijas valsts meži”

Violeta Piļķe 26620617

 

 91.

26.04.2017. plkst.10.00

Īpašums “Paventes”

Dižkoka apkārtnes sakopšana

Dienvidkurzemes virsmežniecība, DAP, Piltenes vsk.

Amere

 

 92.

29.03.2017.

plkst.11.00

Spāres muižas parks

Spāres muižas parka labiekārtošana

Spāres muižas administrācija, Talsu novads, Ziemeļkurzemes virsmežniecība

ZK VM virsmežzinis U.Frīdenbergs 29297943

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecība [mežniecības Limbažos, Valkā, Valmierā]

 

 

 93.

05.05.2017.

Atklāšana 9.00

 

Valkas novads

Kārķu pagasts

Apkārtnes sakopšanas talkas; koku stādīšana; vides objektu ierīkošana; darbnīcas; konkursi; balle u.c.

Valkas novada pašvaldība; Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļa; a/s Latvijas valsts meži; a/s Latvijas Finieris; citi uzņēmumi.

Sandra Pilskalne 26391447

sandra.pilskalne@valka.lv

 

 94.

30. vai 31.03.2017.

Dabas liegums Sedas purvs

Krūmu novākšana dabas lieguma Sedas purvs ZR daļā gar ceļu uz skatu torni, ceļa malas sakopšana

Dabas aizsardzības pārvalde;

Ziemeļvidzemes virsmežniecības administrācija un Valkas nodaļa, z/s Laidavas

Jānis Ence 29171961 janis.ence@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

 

 95.

10.03.2017.

Stalbes kultūras nams, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Seminārs meža īpašniekiem par: ES atbalsts meža īpašniekiem

Meža apsaimniekošanas prakse citās Pasaules valstīs

Zemes īpašuma robežas, to uzturēšana

ZV virsmežniecība un KPC

Sadarbības partneri: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

R.Mežaks

29639946

 

 

 

 96.

04.2017.

(datums un laiks tiks precizēts)

“Vecupītes”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Izglītojošs pasākums Valmieras pamatskolas skolēniem

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, DAP, KPC

A.Vīrs

26108426

J.Renga

26532108

 

 97.

26.04.2017.

plkst. 9.00

Skaņākalna dabas parks

parka labiekārtošanas darbi

Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas vidusskola un Ziemeļvidzemes virsmežniecība

Valdis Kampuss 26341450

 

 98.

22.04.2017.

Brenguļu pag.”Jaunarāji”, A/S LVM Baiļa mežs

Pastaigu un dabas takas atjaunošanas talka: takas atbrīvošana no apauguma, soliņu izvietošana, paskaidrojuma zīmju izvietošana u.c.

Biedrība “Māmiņu klubs Bille”, sadarbības partneri: SIA “Gaujozoli”, Beverīnas nov.pašvaldība, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras nodaļa

S.Leite

29116145

 

 99.

21.04.2017.

Viļķenes pagasta “Jaukalniņi”

Meža stādīšana 4.57 ha

Leons Bogdānovs Deju kolektīva “Lādezers” dalīb­nieki ar ģimenēm (Limbažu pag.pašvaldība)

Leons Bogdānovs

28618668

 

 100.

26.04.2017.

Ainažu pag., “Tiltiņi”

Meža stādīšana

Ziemeļvidzemes virsmežniecība kopā ar Limbažu zemnieku biedrības jauniešu grupu

I.Feldmane 20222095

 

101.

28.04.2017

Silavas, Vilpulkas pagasts

Meža atjaunošana. Koku sugas.

Ziemeļvidzemes virsmežniecība Rūjienas nodaļa, Rūjienas v-sk 1.b klase

Vidmands Virsis

29188633

 

102.

30.03.2017

Naukšēnu pagasta teritorija

Putnu būrīšu izvietošana

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, a/s Latvijas valsts meži, Naukšēnu v-sk., Naukšēnu novada pašvaldība

Ilze Rušiņa

29115816