Ziemeļvidzemē vilki uzbrūk mājdzīvniekiem

Pēdējos divos mēnešos Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā bijuši 5 vilku uzbrukumi mājdzīvniekiem.

 

Vietējie iedzīvotāji gadījumos, kad iespējams meža dzīvnieki uzbrukuši viņu mājdzīvniekiem, informējuši virsmežniecības darbiniekus. Pavisam šajos 5 uzbrukumos kopā saplosītas 19 aitas un 2 teļi, tādā veidā nodarot zaudējumus īpašniekiem. Lai izvērtētu konkrēto situāciju un saprastu, kas uzbrucis mājdzīvniekiem, uz katru notikuma vietu izbrauca virsmežniecības speciālisti, un pēc rūpīgas apskates tika secināts, ka visos gadījumos uzbrukumu mājdzīvniekiem veikuši vilki. Uzbrukumi nav bijuši vienviet, tie notikuši dažādos pagastos – Brīvzemnieku, Pāles, Stalbes un Umurgas. Pēc pēdējā vilku uzbrukuma Umurgas pagastā tika organizētas vilku medības ar dzinējiem un vienu pelēci izdevās nomedīt, pārējie trīs vilki nomedīti gaides medībās. Pavisam Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā ir nomedīti 4 vilki.

 

Šobrīd, kad mazie vilcēni jau ir paaugušies un pilnībā savā ēdienkartē pārgājuši uz gaļu, notiek biežāki uzbrukumi mājdzīvniekiem. Lielākoties tie tiek nogalināti vai savainoti laikā, kad atrodas ganībās.

 

Pēc iepriekšējo gadu pieredzes redzams, ka vilki parasti nodara postījumus nakts laikā vai krēslas stundās, visbiežāk uzbrūkot aitām un liellopiem (teļiem), kā arī kazām un  suņiem. Latvijā vilku blīvums lielāks ir valsts rietumu, ziemeļu un austrumu daļās, bet mazāk tie ir sastopami valsts centrālajā daļā. 

 

No 15. jūlija ir sākusies vilku medību sezona, kurā Valsts meža dienests ir atļāvis kopskaitā nomedīt 250 vilkus. Uz šo brīdi Latvijā kopumā nomedīti 26 vilki. Divi simti piecdesmit ir sākotnēji noteiktais pieļaujamais nomedījamo vilku skaits (limits), ja tiks reģistrēti daudzi gadījumi par vilku uzbrukumiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kad tie ir tikuši nogalināti vai savainoti, tad Valsts meža dienestam ir tiesības limitu palielināt.

 

Valsts meža dienests apkopo visu informāciju par tiem gadījumiem par kuriem tiek ziņots, kad no plēsējiem ir cietuši mājdzīvnieki, tad apseko katru saimniecību, kur noticis uzbrukums, un sastāda par to aktu. No mājdzīvniekiem visvairāk uzbrukumi notiek aitām un govju mājlopiem.

 

Rēķinoties ar to, ka var notikt meža dzīvnieku uzbrukumi mājdzīvniekiem, Valsts meža dienests aicina saimniekus pievērst lielāku uzmanību savu ganāmpulku drošībai. Biežāk tos apsekot, pavērot apkārtni, vai nav bojāti žogi, vai jau savlaicīgi pamanītas vilku pēdas tuvējā apkārtnē. Ganību periodā mājlopiem ir lielāks apdraudējums tikt savainotiem vai nogalinātiem vilku uzbrukumos. Tāpat arī naktis ir kļuvušas garākas un tumšākas, līdz ar to tas ir lielisks aizsegs vilkiem, pārvietojoties tālākos  barības meklējumos. Jaunie vilcēni pagaidām ēd tikai vecāku sagādāto maltīti, bet paši vēl medībās nepiedalās. 

 

Lai būtu objektīva un pēc iespējas pilnīga informācija par meža dzīvnieku uzbrukumiem mājdzīvniekiem, lūgums ganāmpulku īpašniekiem – par katru plēsēju uzbrukumu ziņot tuvākajai virsmežniecībai.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Jānis Ročāns, tālr. 26427353, VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības Inženieris medību jautājumos.

 

Sākotnēji publicēts 02.09.2016

  • Publicēts:
    02.09.2016

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB