Vilku uzbrukumi mājlopiem

Kā jau tika informēts iepriekš, šajā vilku medību sezonā, kas sākās 15. jūlijā, Valsts meža dienests (VMD) ir atļāvis kopskaitā nomedīt 250 vilkus. Uz doto brīdi Latvijā nomedīti  ir 6 vilki Ziemeļkurzemes, Ziemeļvidzemes un Zemgales virsmežniecību uzraudzībā esošajās medību platībās.

 

Valsts meža dienests nosaka lielāko pieļaujamo skaitu vilku nomedīšanai, pamatojoties uz veiktajiem monitoringa datiem, kas ir par pamatu populācijas situācijas vērtējumam. Monitoringam izmanto informāciju par populācijas dzimuma un vecuma struktūru un bioloģisko pieaugumu (auglību mazuļu embrionālās attīstības periodā). Šos materiālus monitoringam zinātnieki ik gadus iegūst, sadarbojoties ar medniekiem, kuri pēc medībām nodod tos zinātnieku rokās. Lai aizstātu 200–250 gadā nomedītus vilkus, pilnīgi pietiek ar 40 –50 pieaugušo īpatņu pāriem, kas vairojas. Pateicoties brīvām pārvietošanās iespējām, piemērotām midzeņu vietām un barībai, tiek nodrošināti optimāli dzīves apstākļi apmēram 50 šīs sugas īpatņu pāriem, kuri sekmīgi vairojas un turpina populāciju.

 

Šobrīd, kad mazie vilcēni jau ir paaugušies un pilnībā savā ēdienkartē pārgājuši uz gaļu, notiek biežāki uzbrukumi mājdzīvniekiem. Lielākoties tie tiek nogalināti vai savainoti laikā, kad atrodas ganībās.

 

Valsts meža dienests apkopo informāciju par ziņotajiem gadījumiem, kad no plēsējiem ir cietuši mājdzīvnieki, apsekojot katru saimniecību, kur noticis uzbrukums, un sastādot par to aktu. No mājdzīvniekiem visvairāk uzbrukumi notiek aitām un govju mājlopiem.

 

Tāpēc lūdzam saimniekus pievērst lielāku uzmanību savu ganāmpulku drošībai. Biežāk tos apsekot, pavērot apkārtni, vai nav bojāti žogi, vai jau savlaicīgi pamanītas vilku pēdas tuvējā apkārtnē. Ganību periodā mājlopiem ir lielāks apdraudējums tikt savainotiem vai nogalinātiem vilku uzbrukumos. Tāpat arī naktis ir kļuvušas garākas un tumšākas, līdz ar to tas ir lielisks aizsegs vilkiem, pārvietojoties tālākos  barības meklējumos. Jaunie vilcēni pagaidām tikai ēd vecāku sagādāto maltīti, bet paši vēl medībās nepiedalās.

 

 

Lūgums ganāmpulku īpašniekus par katru plēsēju uzbrukumu ziņot VMD.

 

 

Sīkāka informācija –  tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 02.08.2016

 • Publicēts:
  02.08.2016

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens