Vēl var pieteikties atbalstam

2017. gada 16. janvārī  beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumiem – Meža ugunsgrēka un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana; Meža ieaudzēšana un Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana.

 

Pasākuma Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana aktivitāte – atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

 

Pasākuma Meža ieaudzēšana – atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes uzturēšanai. 

 

Pasākuma Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai aktivitātes – jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā; valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

 

Pieteikšanās Lauku atbalsta dienestā uz trešo kārtu atbalsta pasākumiem Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā sākās ar 2016. gada 15. decembri un turpināsies līdz 2017. gada 16. janvārim.

 

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 05.01.2017.

 • Publicēts:
  05.01.2017

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens