Vējlaužu seku likvidācija Latvijas ziemeļaustrumos

Meža īpašniekiem Latvijas ziemeļaustrumos vētras seku likvidēšanai apliecinājumi koku ciršanai tiks izsniegti piecu darba dienu laikā.

 

Svētdien, negaisa laikā, pamatīgi postījumi nodarīti Latvijas Ziemeļaustrumos  –  gan privātajos, gan valsts mežos lauzti un izgāzti koki vairāk kā  5000 hektāru platībā. Šobrīd notiek ceļu atbrīvošana no gāztajiem un vēja lauztajiem kokiem, lai apsekotu vējgāžu skarto teritoriju un nodrošinātu savlaicīgu gāzto un  lauzto koku izvākšanu no meža.

Lai operatīvi būtu iespējams veikt vētras postījumu sakopšanu, steidzami plānojot mežizstrādes darbus un lai iespējami ātrāk savāktu kokmateriālus, nezaudējot to kvalitāti un meža īpašniekiem būtu pēc iespējas mazāki zaudējumi, Valsts meža dienests pieņēma lēmumu, ka Ziemeļaustrumu un Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā pēc iesnieguma par koku ciršanu sanitārajā cirtē saņemšanas mežniecībā, apliecinājuma koku ciršanai izsniegšana tiks nodrošināta 5 dienu laikā.

 

Ņemot vērā postījumu apjomu un laika apstākļus, katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāzina, ka:


1.Visā valsts teritorijā ar 2. maiju ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laika posma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā un jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.

 

2. Laika apstākļos, kādi ir patlaban (silts un mitrs) koksne ātri bojājas un ir paaugstināts risks slimību un kaitēkļu izplatībai, līdz ar to pēc iespējas ātrāk jāorganizē bojāto koku izvākšana no meža.

 

3. Daļa no postījumu skartās teritorijas atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kur apsaimniekošanā jāievēro papildus nosacījumi, ko nosaka Ministru kabineta 20.11.2008. noteikumi Nr. 957 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

 

Valsts meža dienests veic meža veselības stāvokļa uzraudzību visos Latvijas mežos, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanu tādā veidā, kas nepasliktinātu meža veselības stāvokli, savlaicīgi konstatējot kaitēkļu un slimību savairošanos.


 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

Sīkāka informācija: Andis Purs, tālr. 67222820, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs

Sākotnēji publicēts 08.07.2016.

  • Publicēts:
    08.07.2016

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • E-adrese