Valsts meža dienests aicina medniekus ziņot par vilku un lūšu pēdām

Valsts meža dienests aicina medniekus līdz šā gada 31. martam ziņot par vilku un lūšu pēdu novērojumiem, norādot datumu un GPS koordinātes, lai iegūtu vairāk datu, kas nepieciešami lielo plēsēju populācijas novērtēšanai. Novērojumi par vilku un arī lūšu kustību un uzturēšanos mežā joprojām ir svarīgi, lai precīzāk būtu iespējams novērtēt konkrētās sugas populācijas stāvokli, jo vairāk informācijas, jo precīzāks novērtējums.

 

Lai arī vilks un lūsis Eiropas valstu mērogā ir iekļaus aizsargājamo sugu sarakstos, starptautiskās konvencijas un ES likumdošana pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vietējo situāciju pamato ar regulāri ievāktiem monitoringa datiem. Medības ir viens no veidiem lielo plēsēju populāciju monitoringa datu ievākšanai. Vēl viens nozīmīgs monitoringa datu avots, kāds pašlaik tiek izmantots, ir neinvazīvo metožu pielietošana. Lai ieviestu plašāku neinvazīvo datu vākšanas metožu izmantošanu, Valsts meža dienests aicina medniekus līdz šā gada 31. martam ziņot par vilku un lūšu pēdu novērojumiem, pievienojot novērojuma datumu un GPS koordinātes.

 

Pamanot medību platībās vilka vai lūša pēdas, tās nofotografē ar ierīci, kam ir ieslēgta GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkcija (piemēram, ar viedtālruni). Lai precīzāk noteiktu konkrēto vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. Pēdas nospiedumam pievieno objektu, kas ļauj spriest par pēdas izmēru (piemēram, lineālu, zīmuli, šķiltavas u.tml.). Pirms foto uzņemšanas aktivizē ierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšanu un nedaudz nogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Tālākajā datu apstrādē tiks izmantoti vienīgi tie attēli, kuru faila informācijā iekļauts datums un GPS koordinātes. Fotogrāfijas ar nemainītiem failu nosaukumiem Valsts meža dienests aicina sūtīt uz e-pastu vilki@vmd.gov.lv (vilku pēdu attēli) vai lusi@vmd.gov.lv (lūšu pēdu attēli).

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Valsts meža dienesta Medību daļa, tālr. 67212776

Sākotnēji publicēts 01.03.2018.

  • Publicēts:
    01.03.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā