Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2018

Mēs mācāmies pateikt paldies. Mēs mācāmies pieņemt paldies. Gada cilvēks. Diendienā ir mums blakus, katrs darot savus darbus ikdienā, it kā nemanāmi, bet tomēr pamanām, kuri tie ir.  Nav jau tik vienkārši pieņemt labos vārdus par sevi, bet tomē, cik nozīmīgs katram ir novērtējums, it īpaši tuvāko kolēģu novērtējums.

 

Valsts meža dienests jau ceturto gadu katrā struktūrvienībā-virsmežniecībā  izvirza pretendentus savam Gada cilvēkam un pēc tam balsojot nosaka, kuram tajā gadā pienākas šis tituls. Pavisam vienpadsmit Gada cilvēki – katrā vismežniecībā savs un centrālajā administrācijā savs, un šogad tie ir – Kaspars Bogomols, Līga Mālniece, Arnis Gailums, Sandra Surgovte, Ilze Kalniņa, Eleonora Kovaļevska, Sarmīte Jankovska, Zaiga Sudraba, Aija Amere, Jānis Ence, Gvido Kaufelds.

 

Šogad lielākā daļa titula saņēmēji ir mežziņi vai vecākie mežziņi, bet ir arī inženieris mežsaimniecības jautājumos un meža reproduktīvā meteriāla inspektors un arī kartogrāfi un, protams, visa transporta galvenais diriģents.

 

Tituls „Valsts meža dienesta gada cilvēks” izveidots, lai apzinātu, popularizētu un godinātu tos nodarbinātos, kuri, veicot savus amata pienākumus, bijuši pozitīvi pamanāmi kā aktīvākie, vai ar savu ikdienā nepamanāmo darbošanos devuši ieguldījumu Dienesta kopējā virzībā un rezultātu sasniegšanā, veicinot darba kvalitāti. Apbalvojums tiek piešķirts katru gadu vienam nodarbinātajam no struktūrvienības par iepriekšējā gadā veikto. Par izvirzītajiem kandidātiem balso katras konkrētās virsmežniecības vai Centrālās dadministrācijas nodarbinātie.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2018

 

Austrumlatgales virsmežniecībā – Kaspars Bogomols, Viļakas nodaļas mežzinis. Erudīts, zinātkārs, sabiedrisks un zinošs.  Aktīvi  piedalās visos pasākumos, patīk uzņemties līdera lomu, darot darbus par sevi un nereti arī citu vietā. Veiksmīgo  sadarbību ar kolēģiem nosaka savstarpējā attieksme vienam pret otru – kolēģi var lūgt padomu, palīdzību, viedokli, - viņš nekad neatsaka. Piedalās darba apmācībās, kursos, kā arī papildinu zināšanas pašmācības ceļā,  interesējoties par aktuālo un svarīgo mežsaimniecībā, politikā,  sportā – gan valstī, gan pasaulē. Kolektīva dzinējspēks, virsmežniecības GURU...

 

Centrālvidzemes virsmežniecībā – Līga Mālniece, kartogrāfe. Korekta un nopietna gan iepazīstinot ar jaunajām tehnoloģijām un lietošanas programmām, gan palīdzot labot kolēģu kļūdas. Aktīva gan kā speciāliste, gan arī kultūras un sporta pasākumos. Lielisks komandas biedrs un jauka kolēģe – bez Līgas nav iedomājamas lieliskas vakarēšanas, ekskursijas un dziedāšanas ģitāras pavadījumā. Iesaistās arī citu jautājumu risināšanā, papildus saviem tiešajiem pienākumiem

 

Dienvidkurzemes virsmežniecībā – Arnis Gailums, Rumbas nodaļas mežzinis. No pirmās dienas pēc mežsaimniecības fakultātes beigšanas 1982. gadā strādā nozarē. Visi šie gadi veltīti mežam. Pildījis dažādus pienākumus un iepazinis visu jautājumu loku, kas jāzina kārtīgam profesionālim, bijis mežsargs, mežziņa vietnieks, mežzinis. Šajos darba gados sevi parādījis kā cilvēku, kas visu grib paveikt kārtīgi, un, protams, savlaicīgi - īpaši attieksmē pret klientiem meža īpašniekiem.  Akurāta attieksme pret darbu ir viņam raksturā. 

 

Dienvidlatgales virsmežniecībā –  Sandra Surgovte, Ilūkstes nodaļas vecākā mežzine. Profesionāle, kura savus amata pienākumus veic godprātīgi, ar padomu un zināšanām palīdz izpildīt sarežģītus darba uzdevums saviem kolēģiem. Aktīvi piedalījās Meža ABC pasākumā. Draudzīga un sirsnīga kolēģe, kura aktīvi iesaistās nodaļas un virsmežniecības sabiedriskajās aktivitātēs.

 

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā  Ilze Kalniņa, inženiere mežsaimniecības jautājumos. Speciāliste, kuras ikdiena saistīta ar atmežošanas jautājumiem – specifika, kura citās virsmežniecībās sastopama  krietni mazāk, bet Pierīgā ir  ļoti aktuāla, un Ilze par to zina  daudz, jo konsultācijas kolēģiem, apmeklētājiem un pašvaldībām ir ierasts ikdienas darbakārtības jautājums. Vislabāk viņu raksturo saprotami, draudzīgi, pacietīgi skaidrojumi un arī ieteikumi kādu problēmu risināšanai. Virsmežniecības sabiedriskās dzīves aktīva organizētāja.

 

Sēlijas virsmežniecībā –  Eleonora Kovaļevska, kartogrāfe. Darbs palīdz izsargāties no trim lieliem ļaunumiem: Garlaicības, Netikuma un Trūkuma. Šie franču dižgara Voltēra vārdi raksturo Eleonoru, kura vienmēr ir atsaucīga, laipna pret darbabiedriem, palīdz risināt problēmas, kas radušās strādājot ar Meža valsts reģistru, neatsaka un izpalīdz mežziņiem sakārtot nogabalu ievietošanu informācijas sistēmā.  Labprāt apgūst visu jauno pati un palīdz arī kolēģiem no citām virsmežniecībām. Zinošs cilvēks gan savā tiešajā darbā, gan arī dzīvē. 

 

Zemgales virsmežniecībāSarmīte Jankovska, Bauskas nodaļas vecākā mežzine. Ilggadīgi un apzinīgi veikusi amata pienākumus, ar godprātīgu un taisnīgu attieksmi veicinājusi valsts pārvaldes attīstību un devusi personīgu un nesavtīgu ieguldījumu Valsts meža dienesta atpazīstamības veicināšanai, kā arī radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Kolēģe, kura vienmēr aktīvi iesaistās virsmežniecības  sabiedriskajā dzīvē. Draudzīga  un sirsnīga kolēģei

 

Ziemeļaustrumu virsmežniecībāZaiga Sudraba, vecākā inspektore meža reproduktīvā materiāla jautājumos. Vienmēr pilna galva ar idejām – gan kā izdarīt labāk savus tiešos pienākumus, gan kā uzmundrināt kolēģus, gan kā saorganizēt kādu pasākumu. Un idejas reizēm ir pat trakas, protams, pozitīvā nozīmē. Nekad neatteiks pamācīt, palīdzēt, pabalstīt un atbalstīt. Kolēģe, kura cauri dzīvei iet ar smaidu un iet tā, ka parauj līdzi smaidīt arī citus.  To ir atzinuši un novērtējuši viņas kolēģi. 

 

Ziemeļkurzemes virsmežniecībā –  Aija Amere, Ugāles nodaļas vecākā mežzine. Sabiedriska, talantīga, gudra, godīga un ļoti labestīga, vārdu sakot- spilgta personība. Viņas mājas durvis  atvērtas visiem- draugiem, darbabiedriem, paziņām. Viņai vienmēr pietiek labu vārdu un viņas sirsnības pietiks katram. Viņa ne tikai pilda savus tiešos pienākumus, bet arī nekad neatsaka padomu un palīdzību saviem kolēģiem. Ja ir kāda problēmsituācija darba jautājumos, viņa ir tas cilvēks, pie kura var doties pēc padoma un palīdzīgas rokas. Aktīvi iesaistās arī ārpus darba kolektīvajās aktivitātēs, aizrautīgi dejo Ventspils deju kolektīvā. Prot saliedēt kolektīvu. Kolēģu mīlēta un cienīta.

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecībā –  Jānis Ence, Valkas nodaļas mežzinis. Jānis nedaudz ir kā baltais zvirbulis virsmežniecības kolēģu – pelēko zvirbuļu vidū! Labā nozīmē, protams. Viņš izceļas ar savu izdomu, radošumu, asprātību, organizatora spējām,  daudzpusīgajām interesēm un arī ar savu stilu. Tas izpaužas, gan vārot lielos zupas katlus virsmežniecības sporta spēlēs, gan visos Jāņa organizētajos pasākumos, gan šad tad ieknābjot kolēģiem administrācijā par latviešu valodas pareizrakstību. Šogad Ziemeļvidzemes virsmežniecības darbiniekiem nebija jālauza galva, kurš būs viņu  Gada cilvēks! Skaidrs, ka Jānis! Par atsaucību un izdomu, par lielo laika, darba un līdzekļu ieguldījumu, nodrošinot virsmežniecības pārstāvību pasākumā “Meža ABC” Kuldīgā.

 

Centrālajā administrācijāGvido Kaufelds, vecākais transporta pārraugs. Atsaucīgs, izpalīdzīgs, tolerants, sabiedrisks. ... tās visas ir īpašības, kuras piemīt cilvēkam, kurš  ikdienā gādā par Valsts meža dienesta auto parku, par to, lai transports vienmēr būtu kārtībā un nodrošinātu mūsu visu tiešo pienākumu veikšanu. Dažiem kolēģiem reizēm pat bail kāpt tik tīrās mašīnās.  Jūs domājat, ka mašīnām nav dvēseles vai atmiņas?  Pajautājiet Gvido -viņš  jautri nosmīnēs un noteiks Ir.. Ir... un ne tikai tas vien. Tāds ir mūs transporta uzraugs ar mežinieka dvēseli. Viņa padarītajam piemīt pedantiski profesionāla izcilība. Kolēģis, kurš prot izteikt savu, uzklausīt un cienīt citu viedokļus, cilvēks, kura vārdi vienmēr  saskan ar darbiem. Ar labu humora izjūtu apveltīts optimists un savā ziņā neaizvietojams darbinieks. Viņa neizsmeļamais optimisms brīžos, kad liekas ka situācijai nav atrisinājuma, ir mākslas filmu cienīgs sižets.

 

Mums ir patiess lepnums strādāt kopā!

 

                                                Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2018 kopā ar Ģenerāldirektoru

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valst meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Inita Avotiņa, tālr. 67211386 , VMD Personāla daļas vadītāja

 

Sākotnēju publicēts 17.07.2018.

  • Publicēts:
    17.07.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā