Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2017

Ikdienas ritumā ne vienmēr mēs pamanāk, kas ir tie, kas diendienā ir mums blakus. Nav vienkārši atzīties, cik nozīmīgs  ir novērtējums, it īpaši tuvāko kolēģu novērtējums. Mēs mācāmies pateikt paldies. Valsts meža dienests jau trešo gadu katrā struktūrvienībā-virsmežniecībā  izvirza pretendentus savam Gada cilvēkam un pēc tam balsojot nosaka, kuram konkrētajā gadā pienākas šis tituls. Pavisam vienpadsmit – katrā vismežniecībā savs un centrālajā administrācijā savs, un šogad tie ir – Jolanta Grišunova, Anita Greidiņa, Aija Dadze, Gunārs Kukars, Ineta Audre, Aelita Vindule, Mirdza Pavilone, Irēna Mača, Jānis Kleinbergs, Raivo Rudzītis, Mārtiņš Krauze. Šogad darbības jomu spektrs ir gana plašs un nevar izdalīt kādu vienu galveno, lai gan nenoliedzami ļoti būtiska daļa darba ir saistīta ar ieviesto jauno Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un tās darbības pilnveidošanu.

 

Tituls „Valsts meža dienesta gada cilvēks” izveidots, lai apzinātu, popularizētu un godinātu tos nodarbinātos, kuri, veicot savus amata pienākumus, bijuši pozitīvi pamanāmi kā aktīvākie, vai ar savu ikdienā nepamanāmo darbošanos devuši ieguldījumu Dienesta kopējā virzībā un rezultātu sasniegšanā, veicinot darba kvalitāti. Apbalvojums tiek piešķirts katru gadu vienam nodarbinātajam no struktūrvienības par iepriekšējā gadā veikto. Par izvirzītajiem kandidātiem balso katras konkrētās virsmežniecības vai Centrālās dadministrācijas nodarbinātie.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2017

Austrumlatgales virsmežniecībā Jolanta Grišunova – Kārsavas nodaļas vecākā mežzine, zinoša  savas profesijas pārstāve, kas amata pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu. Vienmēr ļoti atsaucīga un izpalīdzīga, nekad neatteiks, ja tiks lūgta palīdzība, sniegs atbalstu visīsākajā laikā. Pacietīga, izturīga un drosmīga – spēj uzņemties atbildību, atrast izeju no sarežģītām situācijām. Ja mežā ir ugunsgrēks un ugunsdzēsēji vēl nav paspējuši atbraukt, viņa steidz glābt mežu vienatnē, no sirds mīl savu darbu un savus kolēģus, spēj rūpēties ne tikai par saviem tiešajiem pienākumiem, bet arī par kolektīvu, to saliedējot un iesaistot dažādos pasākumos.

 

Centrālvidzemes virsmežniecībā Anita Greidiņa – zinoša  savas amata veicēja, kas pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu. Vienmēr ļoti atsaucīga un izpalīdzīga, nekad neatteiks, ja tiks lūgta palīdzība. Aktīva un ar iniciatīvu kompetencē esošo jautājumu risināšanā, iesaistās arī citu jautājumu risināšanā, papildus saviem tiešajiem pienākumiem. Profesionāli un godprātīgi veic darba pienākumus. Nenogurdināma kolektīva saliedēšanā un ar bezgalīgām radošām idejām pasākumu organizēšanā. Pacietīga, izturīga un drosmīga. Apveltīta  ar apbrīnojamu izdomu un fantastiskām darbaspējām. Ar pozitīvu dzīves uztveri, vienmēr smaidīga un priekpilna.

 

Dienvidkurzemes virsmežniecībā Aija Dadze – pārvaldes sekretāre, viņai kolēģi veltījuši dzejas rindas –  Mūsu Aija  rītos tā kā  cīrulīt`s/ Dienā čakli raksta ziņas,/ Vakaros no pūces nav ne miņas.../ Vienmēr ir kā saules stariņš,/ Reti, reti mākonīts...

 

Dienvidlatgales virsmežniecībā Gunārs Kukars – datortīkla administrators, pateicoties Gunāram divās ar pusi virsmežniecībās ar datoriem, programmām un GPSiem viss ir labākajā kārtībā un vienmēr gatavs darbam. Un ja tā nav, tad risinājums tiek meklēts nekavējoties. Reizēm pietiek tikai ar Gunāra klātbūtni vien, lai saniķojusies tehnika atsāktu strādāt. Atsaucīgs, pacietīgs kolēģis un datorskolotājs, kuram var lūgt palīdzību gan darba laikā, gan brīvdienās. Cilvēks, kurš ar vieglu humoru, bagātu pieredzi un profesionālu darbu dod būtisku ieguldījumu virsmežniecības kopējā darbībā un labu rezultātu sasniegšanā.

 

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā Ineta Audre – kartogrāfe, šajā gadā virsmežniecības kartogrāfam darbs vēlies pāri aumaļām un bijis jāpadara, neprasot – patīk vai nē, var vai nevar… Tas prasījis ne tikai pagarinātu darba dienu,  bet arī daļu no brīvā laika. Bet vispār, sirsnīga, atsaucīga un izpalīdzīga kolēģe, kura vienmēr atradīs brīdi, lai palīdzētu atrisināt gan virsmežniecības inženieru, gan mežziņu sarežģītās kartogrāfiskās situācijas. Interesanta sarunu biedrene, ar kuru var parunāt gan par teātra izrādēm, gan muzejos redzēto, pat iepazīties ar deju soļiem, kas apgūti deju kursos. Aktīva dabas draugu kopas “Zaļā kurpe” dalībniece.

 

Sēlijas virsmežniecībā Aelita Vindule – virsmežziņa vietniece, virsmežniecības guru mežsaimniecības jautājumos, kolēģi pie viņas  jebkurā laikā var saņemt nepieciešamās konsultācijas un arī vērtīgus padomus. Atsaucīga, vienmēr izpalīdzīga, jo bieži, pat brīvdienas, nepaiet bez kāda mežziņa zvana ar lūgumu pakonsultēt. Modrais kontrolieris, kura mežziņu kļūmes bieži spēj atklāt vēl pirms to rašanās.

 

 Zemgales virsmežniecībā Mirdza Pavilone – vecākā referente, cilvēks, kam ir augsts darba tikums, dzīvo strādājot, un, kas darbu godā, par to darbs arī gādā. Darba gadu pieredze ir pamats Mirdzas zināšanām un profesionalitātei. Viņas iejūtīgums, vēlme palīdzēt  risināt un atrisināt lietas vairo labas attiecības kolēģu vidū. Godprātīga profesionālo darba pienākumu veikšanā, draudzīgākā un sirsnīgākā kolēģe.

 

Ziemeļaustrumu virsmežniecībā Irēna Mača – virsmežniecības inženiere mežsaimniecības jautājumos, klusa, bet tas tālab, ka prātīga, čakla, izpalīdzīga. Profesionāle, kas spējīga saglabāt apskaužamu mieru visās problēmu vējgāzēs, mežsaimniece līdz pašai serdei. Viņa rūpīgi uzrauga virsmežniecības kolēģu darbību ĢISā visas 24 stundas diennaktī….

 

Ziemeļkurzemes virsmežniecībā  Jānis Kleinbergs – virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos, ne tikai darbinieks īstajā vietā, jo vienmēr zina, ko darīt un kā to izdarīt, bet arī  šarmants un galants vīrietis, ko īpaši novērtē daiļā dzimuma kolēģes. Ikvienu darbu veic ar atbildības sajūtu, labestīgs un dikti izdarīgs kolēģis, uz kuru droši var paļauties vienmēr un jebkad, jo, ja Jānis apsolīja – tad nemaz savādāk nevar būt – noteikti izdarīs. Augstas klases speciālists savā darbības jomā, to visu izsaka vadītāja vērtējums - kopš Jānis ir ugunsapsardzības inženieris, tik viegli ar ugunsapsardzību mežā nekad nav bijis.

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecība Raivo Rudzītis – virsmežziņa vietnieks, jo problēma sarežģītāka, jo Raivo priecīgāks – pelēkajām šūniņām būs darbs! Bet, ja nopietni, tad periods no ĢIS ieviešanas līdz pat šim brīdim bez Raivo kolēģiem būtu bijis daudz grūtāks – bez viņa sniegtajām konsultācijām, apmācībām un palīdzības mežziņiem problēmu risināšanā un novēršanā. Pie tam, ne tikai darba laikā, bet arī vakaros, brīvdienās un atvaļinājumos. Raivo vienmēr izcēlies ar savu profesionalitāti un zināšanām gan mežsaimniecībā, gan IT, gan daudzās citās jomās, un kombinācijā ar vēlmi šajās zināšanas dalīties, ar izpalīdzīgumu un nezūdošu optimism, tā  pelnīti radās rezultāts – Ziemeļvidzemes virsmežniecības Gada cilvēks 2017.

 

VMD Centrālā administrācijā Mārtiņš Krauze – vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators, ikdienā kluss un varbūt tieši tādēļ mazāk pamanāms, bet nenovērtējams brīžos, kad uz saucienu pēc palīdzības visās “piņķerīgajās” datoru lietās, profesionāli prot atbildēt gan uz sarežģītiem, gan vienkāršiem, gan pavisam vienkāršiem jautājumiem. Izpalīdzīgs un atsaucīgs kolēģis, kurš vienmēr gatavs palīdzēt, kurš nevienu darbu neuzskata par grūtu vai neērtu. Draudzīgs gan ar kolēģiem, gan humoru un pat ar bitēm.

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2017 kopā ar Ģenerāldirektoru

Mēs lepojamies, ka strādājam kopā!

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valst meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Inita Avotiņa, tālr. 67211386 , VMD Personāla daļas vadītāja

 

  Sākotnēji publicēts 11.07.2017.

  • Publicēts:
    11.07.2017

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā