Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2016

Cilvēkam nav vienkārši atzīties, cik nozīmīgs  ir novērtējums, īpaši kolēģu novērtējums. Mēs mācāmies pateikt paldies. Valsts meža dienests jau otro gadu katrā struktūrvienībā  izvirza savu Gada cilvēku. Pavisam vienpadsmit – katrā vismežniecībā savs un centrālajā administrācijā savs – Raivo Kalniņš, Normundas Jurkāns, Dainis Priedītis, Lilija Teivāne, Juris Smirnovs, Ingrīda Seržāne, Egija Sisene, Aiva Zavacka, Gundars Geste, Māris Zariņš, Ints Rudzītis. Šī gada īpašā iezīme ir tā, ka lielākaja daļai no viņiem darbs ir saistīts ar VMD Ģeogrāfiskās sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Tituls „Valsts meža dienesta gada cilvēks” izveidots, lai apzinātu, popularizētu un godinātu tos nodarbinātos, kuri, veicot savus amata pienākumus, bijuši pozitīvi pamanāmi kā aktīvākie vai ar savu ikdienā nepamanāmo darbošanos devuši ieguldījumu Dienesta kopējā darbībā un rezultātu sasniegšanā, veicinot Dienesta darba kvalitāti un attīstību. Apbalvojumu piešķir katru gadu vienam nodarbinātajam no katras struktūrvienības par iepriekšējā gadā paveikto. Par izvirzītajiem kandidātiem balso konkrētās struktūrvienības nodarbinātie.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2016

Austrumlatgales virsmežniecībā Raivo Kalniņš  – inženieris mežsaimmniecības jautājumos, vienmēr ir sasniedzams, nekad neatsaka palīdzību, ja nepieciešamas viņa zināšanas mežsaimniecībā. Piemīt precizitāte, mēdz būt gan stingrs, gan principiāls tad, kad tas nepieciešams mežam un darbam. Kolēģi viņu izvirzījuši apbalvojumam par godprātīgu, profesionālu darba pienākumu veikšanu, aktivitāti un iniciatīvu kopetencē esošo jautājumu risināšanā un pilnveidošanā.

Centrālvidzemes virsmežniecībā Normunds Jurkāns – virsmežziņa vietnieks, izcila personība ar enciklopēdiskām zināšanām, labu humora izjūtu, apbrīnojamu spēju saglabāt mieru, analizēt, spriest loģiski pat tad, kad citiem jau ir iestājusies panika. Lieliski prot darboties ar jaunajām tehnoloģijām, jo īpaši specializējies VMD ĢIS moduļu aprobācijā virsmežniecībā, kā arī ĢIS funkcionālās un praktiskās darbības nodrošināšanā jebkurā sarežģītības pakāpē.

Dienvidkurzemes virsmežniecībā Dainis Priedītis – virsmežniecībā ilgstoši pilda kartogrāfa pienākumus, apveltīts ar augstu pienākuma izjūtu, saņemtos darba uzdevumus veic precīzi, vienlaikus meklējot un atrodot racionālākos risinājumus faktiskās situācijas attēlošanai meža valsts reģistrā, vienmēr atrod laiku iedziļināties kolēģu risināmās problēmsituācijās par zemes vienību, nogabalu un ierobežotās saimnieciskās darbības teritoriju platībām un to konfigurāciju.

Dienvidlatgales virsmežniecībā Lilija Teivāne – visus gadus, strādājot par virsmežniecības inženieri mežsaimniecības jautājumos, vienmēr apzinīgi veikusi savus amata pienākumus, vienmēr atsaucīga, palīdzot kolēģiem, it īpaši šogad, kad viņas padoms bija nepieciešams ieviešot jauno ĢIS. Gatava palīdzēt vienmēr, kad vien tas nepieciešams.

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā Juris Smirnovs – vienmēr rūpējas, lai virsmežniecības darbiniekiem, veicot savus tiešos darba pienākumus, neradītu problēmas sadzīviskas nebūšanas un lielu vai sīku priekšmetu neesamība vai bojājumi, viņam nekas nav jāsaka divreiz – viņš visu atcerēsies un izpildīs visīsākajā laikā un vislabākajā kārtībā.

Sēlijas virsmežniecībā Ingrīda Seržāne – vecākā referente, viņa ir no tiem, kuriem svarīgi savus pienākumus izpildīt godprātīgi, godam pabeigt ikvienu iesākto darbu, strādā profesionāli un atdod darbam sevi visu, un tā daudzus darba gadus, kuri pavadīti virsmežniecībā. Kolēģi apbalvojumam izvirzījuši par godprātīgu un profesionālu darba pienākumu veikšanu.

Zemgales virsmežniecībā Egija Sisene – inženiere medību jautājumos, ārēji trausla, bet ar lielu gribasspēku apveltīta, ar aktivitāti un iniciatīvu iesaistās gan savu tiešo, gan papildus pienākumu pildīšanā, gaišs cilvēks gan domās, gan darbos. Kompetencē esošos jautājumus ne tikai risina ar inciatīvu, bet arī pilnveido un īsteno radoši.

Ziemeļaustrumu virsmežniecībā Aiva Zavacka – virsmežziņa vietniece, dažreiz klusāk, citreiz skaļāk, bet vienmēr aktīvi un ar iniciatīvu viņa veic ne tikai savus tiešos pienākumus, nepiekāpīga, neatlaidīga, kura daudz pūļu veltījusi tam, lai virsmežniecības darbinieki sadraudzētos ar ĢIS.

Ziemeļkurzemes virsmežniecībā Gundars Geste – kartogrāfs, aktīvi un ar iniciatīvu veicot savus amata pienākumus, ir liels atbalsts un palīgs mežziņiem un citiem virsmežniecības darbiniekiem. Aktīvs un ar iniciatīvu risina kompetencē esošus jautājumus. Vienkārši labs cilvēks, kas patiesībā nemaz nav tik vienkārši un nemaz nav tik maz.

Ziemeļvidzemes virsmežniecība Māris Zariņš – Savējais! Visiem! Gan mežziņiem, gan kolēģiem virsmežniecības administrācijā, gan meža īpašniekiem, gan žurnālistiem, gan Lauku atbalsta dienestam, gan Valsts zemes dienestam! Nekad nav redzēts dusmīgs, saīdzis vai stresains. Nekad nav dzirdēts, ka viņš atteiktos kādam palīdzēt. Kolēģus pārsteidza ar to,ka no maija pāriet no ierēdņa statusa uz makšķernieka statusu. Kolēģi izvirza apbalvojumam par ļoti godprātīgo, profesionālo un ilggadīgo darbu meža nozarē.

VMD Centrālā administrācijā Ints Rudzītis – Šogad par viņiem abiem jārunā kā par vienu veselu, Viens no viņiem kā jau viss jaunais – gan lamāts, gan aprunāts, bet laikam tomēr noderīgs. Saīsinājumā viņš – ĢIS, bet atšifrējot izrādās tā ir „viņa” – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Otrs no šī tandēma ir tas, kurš neatlaidīgi cīnījies un dara to joprojām, lai „viņa” ieviestos dzīvē un lai VMD darbinieki sadraudzētos ar to. Iespējams viņš bez ĢISa pavisam mierīgi varētu iztikt, izrādās, ĢIS bez viņa, laikam, tomēr nē. Gada cilvēka titulam izvirzīja par ieguldīto darbu, veidojot jauno VMD informācijas sistēmu, par neatlaidīgo cīņu tās ieviešanā un darbības nodrošināšanā. Par radošu un efektīvu darbu savā darbības jomā, par atsaucību un optimistisku attieksmi, par sirsnīgu kolēģi, kurš nekad nevienam neatteiks padomu un palīdzību.

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valst meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Inita Avotiņa, tālr. ,VMD Personāla daļas vadītāja
 

Sākotnēji publicēts 07.07.2016.

  • Publicēts:
    13.07.2016

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • E-adrese