Valsts mēroga dabas katastrofa mežsaimniecības nozarē

Aizvadītā gada nogalē Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē tika atzīts,  ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa, tā liecina Zemkopības ministrijas informācija.

 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Valsts meža dienests un arī Lauku atbalsta dienests tiek aicināti, izvērtējot reālos apstākļus, nepiemērot soda sankcijas saistību neizpildīšanas gadījumā valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām mežsaimniecībā, kas tieši saistītas ar minētajām rudens lietavu un plūdu izraisītajām sekām.

 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols norāda –  “Tas nenozīmē automātisku atteikšanos no līgumsaistību izpildes. Tas ir aicinājums iesaistītajām pusēm gadījumā, ja šie nelabvēlīgie apstākļi mežsaimniecībā ir radījuši grūtības saistību izpildē, ņemt vērā šo situāciju un atrast labākos risinājumus esošajām problēmām. Praktiski var izveidoties divas situācijas. Pirmā – sarunu partneri atzīst objektīvos apstākļus un kopīgi ir gatavi atrast labāko risinājumu, kas, mūsuprāt, ir veiksmīgāka situācija. Otrā – kāds no partneriem nav gatavs to atzīt un tālāk risinājums tiek meklēts tiesā. Šajā gadījumā Krīzes vadības padomes lēmums strīda izvērtējumā var tikt ņemts vērā kā lietas apstāklis.”

 

Latvijas Mežizstrādātāju savienība un Latvijas Meža īpašnieku biedrība, pmatojoties uz situāciju, kāda izveidojusies mežos sakarā ar lielajām lietavām, kuru dēļ ir apgrūtināta mežizstrāde, kā arī koksnes izvešana no meža, rosināja Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē. 

 

Tā kā piemērot likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” normas nav objektīva pamata, taču spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams katastrofas pārvaldīšanai, Krīzes vadības padome neatbalstīja ārkārtējās situācijas mežsaimniecībā izsludināšanu. Bet saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu tika pieņemts lēmums atzīt, ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa. Tādējādi tas dod iespēju mežsaimniecības, tostarp mežistrādes, uzņēmumiem saistīt to ar “nepārvaramas varas” jēdzienu, kā tas norādīts Civillikumā. 

 

 

 Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 08.01.2018.

  • Publicēts:
    08.01.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā