Putnu gripas draudi

Informācija no Zemkopības ministrijas – lai pēc iespējas labāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, tiks pastiprināti biodrošības pasākumi.

 

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

 

 

Zemkopības ministrijā 6. februārī notikušajā ekspertu sanāksmē tika pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

 

 

Sanāksmes laikā tika apzinātii biotopi un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Iespējami apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

 

 

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

 

 

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.) –

 1. No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:

- aizliegts turēt mājputnus ārā;

- aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.

 1. Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.
 2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālrunis 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Dagnija Muceniece, tālrunis: 67027070, Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

 Sākotnēji publicēts 08.02.2017.

 • Publicēts:
  08.02.2017

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens